Sborníky a kolektivní monografie

DVD 20 Years After / 20 let poté

DVD 20 Years After / 20 let poté

Sborník přináší 27 příspěvků z mezinárodní konference o dědictví nedemokratické minulosti. Obsahuje též fotografie a videozáznamy z konference a osm anglických publikací vydaných Ústavem.

Sborník archivu bezpečnostních složek 6/2008

Sborník archivu bezpečnostních složek 6/2008

Sborník se věnuje širokému okruhu témat, např. problematice toxikomanie, československé a sovětské rozvědce či brigádám pohraniční stráže. Publikace obsahuje jak články a studie, tak biografie či fondy a materiály.