DVD 20 Years After / 20 let poté

Sborník z mezinárodní konference přináší 27 příspěvků jejích účastníků. Konference Dvacet let poté: Komunistické režimy ve střední a východní Evropě jako společné dědictví se konala v říjnu 2009 a spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů ji pořádaly další čtyři partnerské instituce ze střední a východní Evropy. Konference se zaměřila na dědictví nedemokratické minulosti. Od počátku 90. let se reflexe komunismu i tzv. proces vyrovnávání se s komunismem soustředily především na „velké“ politické dějiny, obsah vyrovnání se s komunistickým dědictvím spočívá ale i ve zkoumání každodenních vzorců chování. Jednotlivé příspěvky se vztahují k následujícím tématům: „Transitional Justice“, „staré“ sítě v postkomunistických podmínkách, transformace bezpečnostních sborů, konceptualizace historie v primárním a sekundárním školství v (post-)totalitní době, životní styl a kultura každodennosti v pozdním komunismu a kořeny pádu komunismu. DVD dále obsahuje fotografie a videozáznamy z konference a osm anglických publikací vydaných Ústavem.

ÚSTR, Praha 2009, 1. vydání, ISBN 978-80-87211-40-3