Mezinárodní konference „20 Years After“


Konference „20 Years After“ skončila

Logo konference „Dvacet let poté: Komunistické režimy ve střední a východní Evropě jako společné dědictví“Praha 8. října 2009 – Závěrečným panelem shrnujícím dvoudenní Mezinárodní vědeckou konferenci „20 Years After – Komunistické režimy ve střední a východní Evropě jako společné dědictví“, pořádanou Ústavem pro studium totalitních režimů, Ministerstvem kultury ČR a za přispění agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EACEA, skončilo setkání historiků, politologů a dalších odborníků v konírně Nostického paláce na Malé Straně. Na konferenci zazněla řada zajímavých příspěvků, které hodnotily proces vyrovnání s minulostí v jednotlivých postkomunistických zemích. O rozdílných názorech a pohledech na uskutečněné pokroky svědčily živé debaty nejen při samotných panelech, ale i na společenském setkání při prvním večeru pražské konference a o přestávkách mezi jednotlivými panely. O tom, že se nemusí shodnout ani zástupci jedné země svědčí příklad Slovninska, kdy se přednášející lišili v názoru na to, jaký režim má na svědomí oběti ukryté v masových hrobech a kolik jich vlastně je. Ředitel rumunského Institutu pro vyšetřování zločinů komunismu Marius Oprea posluchače překvapil patnáctiminutovým filmem, odhalujícím práci jeho kolegů, kteří odkrývají masové hroby v Rumunsku. O své práci a zkušenostech mluvil také v České televizi v úterním Dobrém ránu. Podle jeho odhadů je v Rumunsku v masových hrobech ukryto až deset tisíc těl. Bulharská historička a filmařka Liliana Topouzova, působící momentálně v Kanadě, hovořila o existenci řady bulharských gulagů, jejichž existence vyšla překvapivě najevo až po pádu komunistického režimu v zemi.


Konference 20 Years After pokračuje druhým dnem

Praha 7. října 2009 – Druhým dnem dnes pokračuje Mezinárodní vědecká konference „20 Years After – Komunistické režimy ve střední a východní Evropě jako společné dědictví“ pořádaná Ústavem pro studium totalitních režimů, Ministerstvem kultury ČR a za přispění agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EACEA. Martina Klicperová-Baker z Akademie věd ve svém příspěvku zdůraznila, že největší hrozba pro společnost je lhostejnost a nedostatek zájmu mladé generace o provinění totalitních režimů. Podle Klicperové-Baker je nejlepší investicí zodpovědné společnosti vzdělávání nastupující populace.

Program

Fotogalerie

Panel: Životní styl a kultura každodennosti v pozdním komunismu

Panel: Konceptualizace historie v primárním, sekundárním a terciárním školství v (post-)totalitní době

Panel: „Staré“ sítě v post-komunistických podmínkách

Závěrečné shrnutí – moderátoři panelů

Zvukové záznamy

 


Konference 20 Years After zahájena

Praha 6. října 2009 – Mezinárodní vědecká konference „20 Years After – Komunistické režimy ve střední a východní Evropě jako společné dědictví“, pořádaná Ústavem pro studium totalitních režimů, Ministerstvem kultury ČR a za přispění agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EACEA byla zahájena v Nostickém paláci na Malé Straně. Účastníky konference pozdravil a přivítal ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček. V úvodu konference promluvil Mirek Topolánek, který zdůraznil potřebu poznávat historii a mechanismy totalitních režimů, aby se neopakovala zvěrstva, která totalitní režimy napříč evropou napáchaly.

Program

Fotogalerie

Zahájení

Panel: „Transitional Justice“ (Praha, 6.10.2009)

Panel: Transformace bezpečnostních sborů

Zvukové záznamy


CALL FOR PAPERS

Logo konference „Dvacet let poté: Komunistické režimy ve střední a východní Evropě jako společné dědictví“

 • Termín akce: 6.-7. října 2009
 • Místo: Nosticův palác, Praha, Česká republika
 • Konferenční jazyky: čeština a angličtina
 • Akademičtí partneři – Academic Partners:

  • Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Czech Republic
  • Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, Hungary
  • Institute for the Investigation of the Crimes of Communism, Romania
  • Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences, Slovakia
  • Hannah Arendt Center in Sofia, Bulgaria
  • Institute for Contemporary History, France (t.b.c.)
  • London School of Economics and Political Science, Cold War Studies Centre, Great Britain (t.b.c.)
 • Programový výbor:
  (životopisy členů výboru)

  • Vojtěch Ripka, Ústav pro studium totalitních režimů, ČR
  • Germuska Pál, Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, Maďarsko
  • Vasil Kadrinov, Hannah Arendt Center in Sofia, Bulharsko
  • Marius Oprea, Institute for the Investigation of the Crimes of Communism, Rumunsko
  • Slavomír Michálek, Historical Institute of the Slovak Academy of Science, Slovensko
  • Andreja Valič, Director of the Study Centre for National Reconciliation, Slovinsko
  • Aviezer Tucker

Konference se zaměří na dědictví nedemokratické minulosti zemí střední a východní Evropy. Od počátku 90. let se reflexe komunismu i tzv. proces vyrovnávání se s komunismem soustředily především na „velké“ politické dějiny, diskuse o pádu režimu zdůrazňovala zejména diskontinuitu a soustřeďovala se na vnější znaky politických systémů. Obsah vyrovnání se s komunistickým dědictvím ovšem nespočívá jen v poznání nejtvrdších represivních projevů, ale také ve zkoumání běžnějších každodenních vzorců chování. Ze společenského hlediska byl pád komunismu jistě významným předělem, jenomže sociální praktiky a kulturní vzorce se nemění ze dne na den. Dvacet let od pádu komunistické vlády by česká společnost měla být připravena pohlédnout podrobněji a důkladněji na dědictví, které nám po komunismu zbylo. Pro představení problematiky pozdního komunismu v 80. letech a jeho odkazu pro dnešek volí konference mezioborový přístup. Vědecké komunitě i širší veřejnosti nabídne méně obvyklá témata a metodické postupy. Klíčové téma – institucionální vyrovnávání se s minulostí – bude prezentováno v komparativním pohledu „transitional justice“, tedy v oboru, který je na Západě již etablován, avšak ve střední a východní Evropě zatím zůstává mimo hlavní proud. Ústav pro studium totalitních režimů pořádá konferenci ve spolupráci s několika zahraničními institucemi. Přijímáme příspěvky relevantní pro jeden z následujících panelů:

 1. „Transitional Justice“ Vyrovnávání se s nedemokratickou minulostí, od trestního stíhání přes veřejnou diskusi až po symbolické akty – lustrační procedury, komise pravdy, institucionalizace paměti
 2. „Staré“ sítě v post-komunistických podmínkách Sociální sítě po desetiletích pokusů o systematické sociální inženýrství (politika a veřejná sféra, rodinné sítě, klientelismus)
 3. Transformace bezpečnostních sborů Proces transformace původně jednoho ze základních pilířů nedemokratického systému v organizace tvořící nástroje vlády práva
 4. Konceptualizace historie v primárním a sekundárním školství v (post-) totalitní době Historie jako nástroj vládní politiky, politického vzdělávání, historické a literární vzdělávání sloužící jako indoktrinace
 5. Životní styl a kultura každodennosti v pozdním komunismu Populární kultura, reklama, gastronomie, móda a umění v pozdním komunismu a jejich současné reflexe

Přihlášky (abstrakt v délce do 500 slov s krátkým akademickým životopisem relevantním k předkládanému tématu) zasílejte na adresu katka.volna@ustrcr.cz. Termín pro odevzdání přihlášek je 10. červenec 2009. Všechny návrhy příspěvků splňující výše uvedené základní propozice budou podrobeny recenznímu řízení. Kritériem výběru bude odborná kvalita, inovativnost a sdělnost. O výsledcích recenzního řízení budou uchazeči vyrozuměni do 24. července 2009. Během konference bude podáváno lehké občerstvení a oběd.


Mediální ohlasy

Jiří Reichl, tiskový mluvčí Ústav pro studium totalitních režimů gsm: +420 – 725 787 524 e-mail: press@ustrcr.cz