Program

Úterý, 6. října 2009

 • 9:00 – 9:30 Registrace účastníků
 • 9:30 Zahájení konference
 • 10:00 – 11:15
  PANEL: „Transitional Justice“
  • Michael Kraus, Middlebury College, Vermont, USA Vyrovnání se s bývalými režimy a jejich dědictvím ve střední a východní Evropě
  • Aviezer Tucker, Gvirtzman Memorial Foundation Fellow, Česká republika Dědictví totality
  • Arolda Elbasani, Artur Lipinski, Otto-Suhr-Institute for Political Science Freie Universität Berlin, Německo; Department of Political Science, Kazimierz Wielki University, Polsko Politizační snahy a zásadní role veřejné debaty na zmírnění období přechodu („transitional justice“)
  • Jakub Jirsa, Filozofická fakulta Karlovy Univerzity, Česká republika Vina a hanba: dvě rozdílné varianty období přechodu („transitional justice“)
 • 11:15 – 12:15
  PANEL: „Transitional Justice“
  • Tomáš Bezák, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Slovensko Vysvětlení načasování přijetí a přísnosti lustračních mechanismů v regionu středovýchodní Evropy (komparativní pohled)
  • Pavel Žáček, Ústav pro studium totalitních režimů, Česká republika Lustrace v České republice
  • Martin Mejstřík, bývalý člen Senátu Parlamentu České republiky, Česká republika Česká justice po roce 1989
 • 12:15 – 13:45 Oběd
 • 13:45 – 15:00
  PANEL: “Transitional Justice”
  • Witold Kulesza, bývalý místopředseda Institutu národní paměti, Polsko Trestněprávní vyrovnání se s komunistickými zločiny. Polská zkušenost
  • Berthold Unfried, Institute for Economic and Social History, University of Vienna, Rakousko Vyrovnání se s minulostí v NDR jako s druhou německou diktaturou: vyšetřovací komise německého parlamentu o Německé demokratické republice
  • Christoph Schaefgen, bývalý generální prokurátor, Německo Vyrovnání se s nedemokratickou minulostí v Německu
  • Lilia Topouzova, Department of History, University of Toronto, Kanada Odplata spravedlnosti: Žaloba komunismu v postkomunistickém Bulharsku, případ Julie Ruzhgevové
 • 15:00 – 16:15
  PANEL: „Transitional Justice”
  • Jernej Letnar Černič, Law Institute, Slovinsko Odpověď na zločiny proti lidskosti spáchané ve Slovinsku po druhé světové válce
  • Vida Deželak Barič, Institute for Contemporary History, Slovinsko Oběti druhé světové války a revoluce ve Slovinsku: Na základě systematického nahrávání obětí
  • Lovro Šturm, bývalý ministr spravedlnosti Slovinska a bývalý prezident Rady EU, Slovinsko Slovinsko 1945-1990. Přehled ústavního soudu o rozsáhlém a systematickém porušování lidských práv a o nápravě křivd
  • Marius Oprea, Institute for the Investigation of Communist Crimes, Rumunsko Dvacet let poté – Společný jmenovatel: Smrt
 • 16:15 – 16:30 Coffee break
 • 16:30 – 17:30
  PANEL: Transformace bezpečnostních sborů
  • Valeri Katzounov, Committee for Disclosing and Announcing the Affiliation of Bulgarian Citizens with the State Security and Intelligence Services of the Bulgarian National Army, Bulharsko Transformace bulharských tajných služeb po 10. listopadu 1989
  • Pál Germuska, Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, Maďarsko „Černý kůň“ změny režimu v Maďarsku. Lidové milice v roce 1989.
  • Magdolna Baráth, Historical Archives of the Hungarian National Security Services, Maďarsko Od státní bezpečnosti k dnešní tajné službě
 • 17:30 – 18:30
  PANEL: Transformace bezpečnostních sborů
  • Andrei Muraru, Institute for the Investigation of Communist Crimes, Rumunsko Kontinuita Securitate. Etnické násilí v Rumunsku (květen 1990) a instituce rumunské tajné služby
  • Srdjan Prtina, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Česká republika Od komunismu k nacionalismu: Transformace Jugoslávské lidové armády
  • Petr Dvořáček, Archiv bezpečnostních složek, Česká republika Ministerstvo vnitra, životní prostředí a pád komunistického režimu
 • 20:00 Pohoštění s českým pivem a vínem v tradiční české hospodě Restaurace Mlejn, Kampa (pro panelisty konference)

Středa, 7. října 2009

 • 8:30 – 9:00 Registrace účastníků
 • 9:00 – 10:30
  PANEL: Životní styl a kultura každodennosti v pozdním komunismu
  • Martina Klicperová-Baker, Ivo Feierabend, Jaroslav Košťál, Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Psychology, Česká republika; San Diego State University, Department of Political Science, U.S.A.; GfK, Česká republika Postkomunistický syndrom jako duchovní odkaz. Teoretický rámec a praktická zjištění
  • Elena Arhire, International Centre for Conferences, a section of the Chamber of Deputies of the Romanian Parliament, Rumunsko Stát na tvůrčím poli: Znovuoživení rumunské kinematografie
  • Tamas Dombos, Lena Pellandini-Simanyi, Department of Sociology and Social Anthropology at the Central European University, Budapest, Maďarsko; Sociology Department of the London School of Economics and Political Science, UK Dělníci, občané a spotřebitelé: budování politických subjektů v Maďarsku v dobách socialismu a kapitalismu
  • Paulina Bren, Department of History, Vassar College, USA Socialistická identita a postkomunistická paměť v televizním vysílání v České republice
 • 10:30 – 11:30
  SEKCE POSTERŮ: Životní styl a kultura každodennosti v pozdním komunismu
  • Barbara Day, Prague Society for International Cooperation, Česká republika Role českého divadla v závěrečné fázi komunismu a jeho vliv dnes
  • Cristina Gheorghe, International Centre for Conferences, a section of the Chamber of Deputies of the Romanian Parliament, Rumunsko Rumunsko: Nultý kilometr. Zóna mimo dosah neokomunismu
  • Jakub Machek, Filozofická fakulta Karlovy Univerzity, Česká republika Muž na radnici a žena za pultem. Populární kultura za normalizace na příkladu televizního seriálu
  • Denis Poniž, Department for Dramaturgy, Academy for Theatre, Radio, Film and TV, University of Ljubljana, Slovinsko Významné momenty z demontáže komunistického režimu – případ Slovinského mládežnického divadla
 • SEKCE POSTERŮ: Proč padl komunismus v ĆSSR

  • Miroslav Londák , Historický ústav Slovenské akademie věd, Slovensko Ekonomika Slovenska a Československa po čtyřech desetiletích existence komunistického režimu
  • Elena Londáková, Historický ústav Slovenské akademie věd, Slovensko Místo slovenské kultury ve společenských pohybech v listopadu 1989
  • Jozef Žatkuliak, Historický ústav Slovenské akademie věd, Slovensko Hledání příčin a souvislostí Listopadu po 20 letech
 • 11:30 – 13:00
  PANEL: Konceptualizace historie v primárním, sekundárním a terciárním školství v (post-)totalitní době
  • Nadiya Chushak, University of Melbourne, Victoria, Austrálie Výuka dějin Jugoslávie v srbských školách: Vyjednávání se socialistickou minulostí v období přechodu
  • Andreja Valič, Study Centre for National Reconciliation, Slovinsko Výuka dějin jako nástroj propagace lidských práv
  • Kamil Činátl, Ústav pro studium totalitních režimů, Česká republika Dějiny ve škole, škola v dějinách (školní dějepis a ideologie)
  • Florian Banu, National Council for the Study of the Securitate Archives, Rumunsko Oběti paměti komunistického režimu – mezi historií, spravedlností a odpuštěním
  • Václav Veber, Ústav pro studium totalitních režimů, Česká republika Historiografie Třetího odboje na českých vysokých školách dvacet let po pádu komunismu
 • 13:00 – 14:30 Oběd
 • 14:30 – 16:00
  PANEL: „Staré“ sítě v post-komunistických podmínkách
  • Mihaela Dragan, Faculty of History, Faculty of Philosophy, University of Bucharest, Rumunsko Společenská struktura po desetiletích systematických pokusů v oblasti sociálního inženýrství a ve veřejné sféře, rodinné vazby, klientelismus
  • Florin Abraham, National Institute for the Study of Totalitarianism, Rumunsko Příklady formování politických elit v Rumunsku po roce 1989
  • Noemi Marin, Peace Studies, Florida Atlantic University, USA Ceauşeskovo řečnické dědictví: Totalitní diskurz a jeho dopady na komunistické Rumunsko
  • Hella Dietz, Georg August University of Göttingen, Německo Polsko před a po roce 1989: Nahrazení příběhu o definitivním rozkolu příběhem o kontinuitě a rozkolu aneb Staré vazby v nových strukturách
  • Tetiana Kostiuchenko, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukrajina Struktury bývalých činitelů CPSU a Komsomolu mezi politickou elitou na postsovětské Ukrajině
 • 16:00 – 16:20 Coffee break
 • 16:20 – 17:00
  ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ – MODERÁTOŘI PANELŮ
 • 17:00 Zakončení konference