Publikace

Josef Pikl: Paměti jihočeského odbojáře

Josef Pikl: Paměti jihočeského odbojáře

Kniha je autentickým popisem anabáze účastníka II. odboje z jižních Čech soustavou nacistických koncentračních táborů. Kromě vhledu do života v terezínské Malé pevnosti se nám posléze otevírá i obraz chodu vězeňské samosprávy v Buchenwaldu a také poměrů v pověstné tajné továrně na Hitlerovy „zázračné“ rakety – pobočném táboře „Laura“.

DVD 20 Years After / 20 let poté

DVD 20 Years After / 20 let poté

Sborník přináší 27 příspěvků z mezinárodní konference o dědictví nedemokratické minulosti. Obsahuje též fotografie a videozáznamy z konference a osm anglických publikací vydaných Ústavem.