Publikace

Adam Hradilek (ed.): Za vaši a naši svobodu

Adam Hradilek (ed.): Za vaši a naši svobodu

Životní příběhy občanů zemí Varšavské smlouvy, kteří pod heslem „za vaši a naši svobodu“ protestovali proti okupaci Československa v roce 1968, ožívají v obsáhlém souboru rozhovorů, jejichž cílem je zdokumentovat motivace, účast na protestech a důsledky, které museli protestující nést, popřípadě nesou dodnes.

Securitas Imperii 17 (02/2010)

Securitas Imperii 17 (02/2010)

Nové číslo časopisu Securitas Imperii nabízí opět pestrý výběr studií, dokumentů, anotací a recenzí. Ladislav Kudrna se zabývá existencí dokumentu, který měl dokazovat údajná tajná jednání mezi československými komunisty a sovětským velvyslancem v Praze v létě 1939 ohledně sovětské strategie…

Securitas Imperii 16 (01/2010)

Securitas Imperii 16 (01/2010)

Další číslo časopisu Securitas Imperii je monotematické. Obsahuje čtyři odborné studie zaměřené na problematiku třetího odboje. Václav Veber se zabývá problematikou rehabilitací, Kamil Nedvědický vývojem právních pohledů na třetí odboj a Jan Cholínský první etapou dějin českého exilového hnutí. Jaroslav…

Paměť a dějiny 4/2010

Paměť a dějiny 4/2010

Nové číslo revue Paměť a dějiny připomíná především uplynulé výročí katyňského masakru z roku 1940 a okolnosti provázející jeho odhalení v roce 1943. Seznámí vás také s podmínkami vietnamských zajateckých táborů a s osudy Čechoslováků v nich vězněných. Vězeň Gulagu…

Paměť a dějiny 3/2010

Paměť a dějiny 3/2010

Hlavním tématem nového čísla revue Paměť a dějiny je třicáté výročí počátku „polské krize“. Studie polského historika Antoniho Dudka Krize komunistického systému v Polsku v 80. letech, rozhovor s disidentem a významným představitelem Polsko-československé solidarity Miroslavem Jasińským a výběr z fotografií Oty Nepilého, který se svým aparátem…