Paměť a dějiny 4/2016

V lednu uběhlo čtyřicet let od zveřejnění dokumentu známého jako Charta 77 a nové číslo Paměti a dějin chce toto výročí připomenout. A sice rozhovorem s jedním z chartistů, Alexandrem Klimentem, anketou, v níž deset signatářů přibližuje důvody svého podpisu, jakož i jeho následky, edicí dokumentů zasílaných v roce 1977 britskou ambasádou v Praze do Londýna, studií Petra Placáka o „katolickém sdružení“ Opus bonum, které chartisty aktivně podporovalo, texty Petra Blažka o Jiřím Zárubovi, jenž svůj podpis odvolal, či Milana Bárty o Oldřichu Liškovi, někdejším kádru StB, který Chartu podepsal mezi prvními. Představíme vám 3. oddělení 1. odboru X. správy SNB, jež mělo chartisty „na starosti“, ale také období před Chartou, které její vznik přímo inspirovalo /(Proto)undergound dua Kudrna – Stárek/. To a ještě mnohem víc najdete v letošním prvním čísle revue Paměť a dějiny.

Editorial

Studie a články

Rozhovor

Struktury moci

Dokumenty

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

Objektivem

Anketa

Fórum

V paměti

Výstavy a konference

 • Pavel Ryjáček: Předávání Cen ÚSTR se poprvé konalo v Senátu. Medaile 23. listopadu 2016 převzala pětice osobností a dvě organizace
 • Michal Šmíd: Cenu Paměti národa obdrželo pět osobností
 • Eliška Borovková, Jaroslav Najbert: Učitelé v lavicích. Letní vzdělávání učitelů naznačilo současné didaktické trendy i výzvy výuky soudobých dějin
 • Anna Macourková: Československá justice v 50. letech… Mezinárodní konference
 • Markéta Doležalová: Etnické čistky v československém pohraničí. O nové knize Eagla Glassheima
 • Ondřej Matějka: Jáchymov ve 20. století – místo paměti evropských dějin. Zpráva z konference konané 14.-16. října 2016
 • Martin Tichý: Filmová propaganda. ÚSTR uspořádal další konferenci na oblíbené téma
 • Jan Vondryska: Freedom Express dorazil i do Prahy
 • Jan Vondryska: Odcházení. Výstava o československém exilu 20. století

Recenze

 • Petr Anev: Jiří Kovtun – Republika v obležení. První éra prezidenta Beneše 1935-1938 (Torst, Praha 2016, 286 s.)
 • Martin Dolejský: Jan Němeček, Daniela Němečková – Prototyp zrady. Životní příběh Augustina Přeučila (Epocha, Praha 2015, 216 s.)
 • Martin Tichý: Jiří Pernes – Zprávy z Prahy 1953 (Academia, Praha 2016, 412 s.)
 • Jiří Padevět: Jaroslav Čvančara – Anthropoid. Příběh československých vlastenců (Centrum české historie, Praha 2016, 296 s.)
 • Jitka Jonová: Martin Flosman – Padre a Rebe. Vojenští duchovní československé zahraniční armády u Tobruku a Dunkerque (Epocha, Praha 2015, 296 s.)
 • Matěj Bílý: Kevin McDermott – Communist Czechoslovakia, 1945-89. A Political and Social History (Palgrave, London 2015, 252 s.)

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník X, 2016/04 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jitka Šmídová, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Michal Hroza, Jan Gebhart, Juraj Kalina, Ivan Malý, Jiří Padevět, Vojtěch Ripka, Martin Tichý, Prokop Tomek, Jan Vajskebr, Patrik Virkner, Stanislava Vodičková | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea a archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Pohled ze služebního vozidla Veřejné bezpečnosti na perlustraci návštěv Jiřího Hájka. Foto: ABS |