Publikace

Josef Pikl: Paměti jihočeského odbojáře

Josef Pikl: Paměti jihočeského odbojáře

Kniha je autentickým popisem anabáze účastníka II. odboje z jižních Čech soustavou nacistických koncentračních táborů. Kromě vhledu do života v terezínské Malé pevnosti se nám posléze otevírá i obraz chodu vězeňské samosprávy v Buchenwaldu a také poměrů v pověstné tajné továrně na Hitlerovy „zázračné“ rakety – pobočném táboře „Laura“.

DVD 20 Years After / 20 let poté

DVD 20 Years After / 20 let poté

Sborník přináší 27 příspěvků z mezinárodní konference o dědictví nedemokratické minulosti. Obsahuje též fotografie a videozáznamy z konference a osm anglických publikací vydaných Ústavem.

Securitas Imperii 15 (01/2009)

Securitas Imperii 15 (01/2009)

V patnáctém čísle Securitas Imperii čtenáři naleznou pět původních historických studií širokého tematického záběru – od analýzy práce tajných služeb v Československu po 2. světové válce od Igora Lukeše po článek Lukáše Cvrčka o Vysočanském sjezdu KSČ. Jiří Urban se zabývá politickými procesy…

Paměť a dějiny 1/2009

Paměť a dějiny 1/2009

Počáteční číslo třetího ročníku historické revue Paměť a dějiny vyšlo krátce po 70. výročí okupace Čech a Moravy německými vojsky. K tomuto datu proto přispívají studie Jaroslava Rokoského Osudný 15. březen a Rudolf Beran a Radana Láška Obrana Podkarpatské Rusi. Výročí únorového převratu v roce 1948 zase připomíná…

Behind the Iron Curtain

Behind the Iron Curtain

Publikace v angličtině představující činnost Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Kromě článků o aktivitách Ústavu obsahuje zkrácené studie z časopisu Paměť a dějiny.

Petr Blažek, Patrik Eichler, Jakub Jareš: Jan Palach 69

Petr Blažek, Patrik Eichler, Jakub Jareš: Jan Palach 69

Kniha přináší vůbec poprvé nejen detailní historický popis Palachova příběhu a jeho radikálního protestu, ale přibližuje také jeho teologickou, filosofickou i uměleckou reflexi. Podrobně se věnuje rovněž osudům Palachových následovníků i předchůdců v Československu a v dalších státech východního bloku.

Paměť a dějiny 3/2009

Paměť a dějiny 3/2009

Třetí letošní číslo Paměti a dějin reflektuje především významná výročí související s „devítkovým“ rokem. Václav Veber se v úvodu zabývá příčinami a důsledky 70 let starého paktu o neútočení, který sovětští a nacističtí politici podepsali v srpnu 1939. Stať Ladislava Kudrny popisuje formování československého zahraničního odboje…