Pavel Zeman (ed.): Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava

Sborník přináší příspěvky přednesené na mezinárodním sympoziu Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava, uspořádaném Ústavem pro studium totalitních režimů 30. října 2014. Sympozium navázalo na předchozí sympozia Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji, Válečný rok 1942 v protektorátu Čechy a Morava v okupované Evropě a Válečný rok 1943 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava, která ÚSTR zorganizoval v letech 2011–2013. Jednotlivé příspěvky zasazují události roku 1944 do širšího rámce mezinárodního vývoje s přihlédnutím k situaci v protektorátu. Kromě globálního pohledu na další rok světové války se věnují nacistické okupační a genocidní politice v Evropě, existenci koncentračních táborů jako jednoho z pilířů nacistické perzekuce, nacistické politice v protektorátu, genocidě protektorátních Romů, úsilí československé exilové vlády o obnovu československé státnosti v kontextu politiky velmocí, Slovenskému národnímu povstání, československému zahraničnímu vojenskému odboji, domácímu protinacistickému odboji i dopadu totálního nasazení na život obyvatel protektorátu.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Praha 2015, 1. vydání, brož., 175 s., ISBN 978-80-87912-39-3

Sborník Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.