Paměť a dějiny 1/2016

Nové číslo revue Paměť a dějiny je z větší části věnováno kulatému výročí projevu Nikity Chruščova na XX. sjezdu sovětských bolševiků a následným událostem. Když se po Stalinově smrti rozhodli jeho pohrobci v roce 1956 poodhalit zlomek diktátorových zločinů, odstartovalo toto „zjevení“ snahy o reformy v Polsku, a především v Maďarsku, kde ovšem Sověti odmítli nadále přihlížet narušování jednoty bloku. Co maďarské revoluci předcházelo, popisuje studie Jana Adamce. Roli studentů budapešťské technické univerzity v povstání přibližuje Mária Palasik, Matěj Bílý se věnuje organizaci Varšavské smlouvy v kontextu roku 1956 a reakcí Svobodné Evropy na destalinizační procesy se zabývá Prokop Tomek. Dále v čísle najdete rozhovor se sedlákem Janem Brojem, dokumenty k živým pochodním na Ukrajině, fotografie ze studentského majálesu z inkriminovaného roku 1956 a mnoho dalšího.

Editorial

Obsah

Studie a články

Rozhovor

Příběh 20. století

Dokumenty

Třetí odboj

Objektivem

V paměti

Fórum

Výstavy a konference

  • Čeněk Pýcha: ASEEES Convention 2015. Ve Filadelfii se sešli slavisté, i ti z České republiky
  • Jaroslav Najbert: Politics of memory practices v Braunschweigu. Interdisciplinární sympozium naznačilo současné trendy výzkumu nejen dějepisného vzdělávání
  • Redakce: Jak to bylo doopravdy. Český rozhlas ve svém pořadu odkrývá mýty, polopravdy, dezinformace či lži z naší historie
  • Čeněk Pýcha: Solidarity Academy 2016. ÚSTR a výročí založení Visegrádské čtyřky
  • Pavel Ryjáček: Na Slovensku mají excelentně vybavený památník. Skupina historiků navštívila Muzeum Slovenského národního povstání v Banské Bystrici

Recenze a anotace

  • Jan Kalous: Petr Pithart – Po Devětaosmdesátém. Rozpomínání a přemítání (Academia, Praha 2015)
  • Karina Hoření: Adam Drda (ed.) – Moskva posílá tanky  (Člověk v tísni, Praha 2015)
  • Jan Hanzlík: Petri Sarjanen – Bílá smrt. Příběh legendárního odstřelovače Zimní války Sima Häyhäho (Mladá fronta, Praha 2015)

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník X, 2016/01 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Ondřej Šanca, Patrik Virkner, Jana Kudělková, Jitka Šmídová | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Milan Bárta (předseda), Petr Blažek, Petr Dvořáček, Jan Gebhart, Michal Hroza, Juraj Kalina, Jan Kalous, Ivan Malý, Jiří Padevět, Petr Placák, Martin Tichý, Prokop Tomek, Patrik Virkner, Pavel Zeman | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), ÁBTL, archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Muž míří samopalem ruské výroby PPSh-41 z okna automobilu zabaveného maďarské tajné policii AVH během maďarského povstání. Budapešť, 30. října, 1956. Foto: Michael Rougier, The LIFE Picture Collection/Getty Images | Rádi bychom tímto poděkovali paní doktorce Évě Petrás a panu řediteli dr. György Gyarmatimu, kteří nám umožnili přístup k fotografiím z archivu ÁBTL. |