Paměť a dějiny 2/2016

Válka skončila, násilí pokračuje, to je motto nového čísla revue Paměť a dějiny. Kolaborace, válečné zločiny, jejich potrestání a poválečné stíhání je prezentováno především na osudech konkrétních nositelů moci, případně těch, kdo si u mocných chtěli „přihřát polívčičku“. Odborník na bezpečnostní složky Petr Klinovský tak píše o dozorcích z tábora v Letech, Jan Vajskebr o generálovi SS Bernhardu Vossovi popraveném po válce v Československu. Jiří Plachý představuje příběh jiného špičkového nacisty, Kurta Richtera, kterého pro změnu před „provazem“ zachránil prezident Zápotocký a spolupráce s StB. Pavel Zeman líčí osudy českých Němců, kteří se zapojili do programu řízeného vyvražďování, eufemisticky nazývaného eutanázie. Rozhovor s Katarínou Zavackou přináší detaily o československém podílu na organizaci poválečných soudních tribunálů. Prokop Tomek se ve své studii věnuje Ladislavu Nižňanskému, kterého jeho angažmá v německých protipartyzánských oddílech dostihlo ještě desítky let po válce. Výročím atentátu na Heydricha se zabývá pečlivá rekonstrukce bojů v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici z pera vojenského poradce filmu Anthropoid Pavla Kmocha. Popis osudů rodiny Růtových, kteří jako první ve svém žižkovském bytě ukrývali právě parašutisty z Anthropoidu, přidal badatel Vlastislav Janík. Tím ale výčet poutavých textů nového čísla nekončí, proto kupujte, objednávejte a čtěte revue Paměť a dějiny!

Editorial

Obsah

Studie a články

Rozhovor

Struktury moci

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

Třetí odboj

Objektivem

Galerie

V paměti

Aktuality

Výstavy a konference

  • Jan Hron: Václav Havel – Politika a svědomí. Výstava připomíná nedožité osmdesátiny Václava Havla
  • Miloš Hořejš: Sedmdesát let poté. Připomínka nacistických lékařských válečných zločinů
  • Stanislava Vodičková: Koruna bez krále. Výstava vyprávějící příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918
  • Markéta Doležalová, Libor Svoboda: Počtvrté v Českých Budějovicích. Konference Československo v letech 1968-1971
  • Redakce: Rozkulačeno! Výstava ÚSTR vůbec poprvé mapuje perzekuci selského stavu

Recenze

  • Matěj Bílý: Jiří Hoppe, Markéta Škodová, Jiří Suk, Francesco Caccamo – „O nový československý model socialismu.“ Čtyři interdisciplinární týmy při ČSAV a UK v 60. letech (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2015, 141 s.)
  • Martin Dolejský: Ivo Pejčoch, Jiří Plachý – Ženy na popravišti. Tresty smrti vykonané v Československu na ženách v rámci retribučního soudnictví v letech 1945-1948 (Svět křídel, Cheb 2016, 212 s.)

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník X, 2016/02 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Ondřej Šanca, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Michal Hroza, Jan Gebhart, Juraj Kalina, Ivan Malý, Jiří Padevět, Vojtěch Ripka, Martin Tichý, Prokop Tomek, Jan Vajskebr, Patrik Virkner, Stanislava Vodičková | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Generálmajor Waffen-SS Bernhard Voss jako svědek v procesu s K. H. Frankem, květen 1946. Foto: ČTK |