Paměť a dějiny 3/2016

Pestrou směs témat a studií naleznete v novém vydání revue Paměť a dějiny. Číslo otevírá příběh neprávem vězněné hokejové legendy Bóži Modrého, pokračujeme články o popravených zlodějíčcích a spekulantech a o Georgiosu Papanikosovi, monarchistickém Řekovi, který zemřel v československé věznici. Další studii věnujeme konspiračnímu bytu „Venkov“, kde během svého pobytu v Československu bydlel například Che Guevara. Rozhovor se statečnou Ruskou Olgou Iofe, která v roce 1969 protestovala u příležitosti výročí okupace Československa, vedla Michaela Stoilova. Válečné problematiky se dotýká příběh rodiny Piskáčkových, popravených za pomoc parašutistům (nejen) z výsadku Anthropoid, nebo fotoalbum z příjezdu sovětských válečných zajatců do Litvínova. Přinášíme také vzpomínky Oty Ulče na čas strávený mezi „černými barony“. Číslo obsahuje i řadu aktualit a recenzí.

Editorial

Obsah

Studie a články

Rozhovor

Dokumenty

Příběh 20. století

Třetí odboj

Objektivem

Paměť

Fórum

Aktuality

Recenze

  • Ondřej Nezbeda: Michal Stehlík – Babické vraždy 1951 (Academia, Praha 2016, 256 s.)
  • Markéta Doležalová: Paweł Lisicki – Islám a sebedestrukce Západu (CDK, Brno 2016, 216 s.)
  • Jan Gebhart: Pavel Šmejkal, Jiří Padevět – Anthropoid (Academia, Praha 2016, 200 s.)
  • Tomáš Malínek: Thilo Sarrazin – Teror ctnosti. O hranicích názorové svobody v Německu (Academia, Praha 2015, 333 s.)
  • Jan Kalous: Petr Roubal – Československé spartakiády (Academia, Praha 2016, 408 s.)

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník X, 2016/03 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jitka Šmídová, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Michal Hroza, Jan Gebhart, Juraj Kalina, Ivan Malý, Jiří Padevět, Vojtěch Ripka, Martin Tichý, Prokop Tomek, Jan Vajskebr, Patrik Virkner, Stanislava Vodičková | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea a archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Bohumil Modrý, brankář československého hokejového mužstva, 13. 2. 1947. Foto: ČTK/Josef Mucha |