Petr Kopal (a kol.): Film a dějiny 5. Perestrojka/přestavba

Chronologický postup řady kolektivních monografií Film a dějiny pokračuje pátým svazkem věnovaným krátkému (dalo by se možná říci přechodovému) období druhé poloviny 80. let, v tehdejším jazyce označovanému za „přestavbu“. Její zrod se datuje  od nástupu Michaila Gorbačova na post generálního tajemníka ÚV KSSS (1985). Gorbačovovy snahy o reformu (resuscitaci) systému přinesly fakticky také uvolnění v kulturní oblasti, zeslabení cenzury a „perestrojku“ audiovizuální sféry – kinematografie a televize. Kolektivní monografie se především snaží odpovědět na otázku, zda v československých audiovizuálních médiích opravdu probíhaly procesy srovnatelné s těmi sovětskými. Obsah je rozčleněn do dvou hlavních oddílů. Ty následují po úvodní části, zaměřené na historický vývoj a kontext, na výklad pojmu „přestavba“, jeho chronologické vymezení a popis událostí, které s tímto pojmem souvisejí. Autoři jednotlivých kapitol se pak zabývají jednak tématem, které je u nás prakticky neznámé, a sice dějinami sovětské „filmové perestrojky“ (1. oddíl), a jednak „mapují“ prostor (ne)přestavby v naší kinematografii a televizi (obě mediální složky jsou v rámci 2. oddílu pojednány zvlášť).

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

Casablanca – ÚSTR, Praha 2016, 1. vyd., váz., 352 s., ISBN 978-80–87292-33-4 (Casablanca), ISBN 978-80-87912-51-5 (ÚSTR)

Knihu Film a dějiny 5. Perestrojka/přestavba si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.