Mgr. Bohumil Melichar

Historik, didaktik

Kontakt

bohumil.melichar@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Didaktika dějepisu
 • Sociální a kulturní dějiny politiky
 • Výzkum radikálních politických stran a hnutí

Výzkumné a vzdělávací projekty

 • 2018–2022 Muzeum dělnického hnutí v 21. století. Prezentace práce s muzejní sbírkou doby státního socialismu a způsoby užití jejího materiálu k potřebám odborné a široké veřejnosti
 • 2018–2020 Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém – člen projektového týmu

Vzdělání

 • od 2017 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin – postgraduální studium v programu Moderní hospodářské a sociální dějiny (disertační projekt Srp a kladivo versus hvězdy a pruhy. Dělnická třída v meziválečném Československu mezi komunistickým a kapitalistickým modernizačním projektem, vedoucí doc. Jakub Rákosník)
 • 2015–2019 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – program celoživotního vzdělávání Učitelství pro střední školy (třítýdenní pedagogická praxe na Gymnáziu Strakonice – aprobace dějepis)
 • 2015–2017 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin – obor Sociální dějiny – magisterské studium zakončeno udělením titulu Mgr.
 • 2012–2015 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Historie FF UK – bakalářské studium zakončeno udělením titulu Bc.

Profesní curriculum

 • od 2018 Ústav pro studium totalitních režimů, oddělení vzdělávání
 • od 2018 iliteratura.cz – redaktor/autor recenzí odborné literatury
 • 2017–2018 Libri Prohibiti (knihovna a archiv samizdatu) – knihovník
 • 2017 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – vnitřní granty projektu: Karlín a Kingsroad: Dva rozdílné světy. Srovnání politické úspěšnosti Komunistické strany Československa (KSČ) a Komunistické strany Velké Británie (CPGB) mezi světovými válkami – hlavní řešitel
 • 2016–2018 University of Warwick, projekt Dr. Anny Hájkové Dreamers of a New Day: Building Socialism in Central Europe, 1930–1970 – pomocná vědecká síla na projektu
 • 2016 Marta Slánská – inventarizace osobní pozůstalosti Josefy Slánské (inventarizace, budování archivního fondu)
 • 2016 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Vnitřní grant FF UK, 2016: Místní organizace meziválečné KSČ v Praze a na Liberecku – spoluřešitel projektu
 • 2015–2016 Grantový projekt Liberální společnost, nebo národní společenství? Sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava 1939–1945; GAČR, 2014–2016 – pomocná vědecká síla na grantovém projektu

Pedagogická činnost

 • 2018/2019 (ZS) Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin – vedení semináře Mezi světovou revolucí a obranou socialistické diktatury: Meziválečné komunistické hnutí z pohledu sociálních a kulturních dějin politiky (spolu s Jakubem Vrbou)

Bibliografie

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • MELICHAR, Bohumil – PÝCHA, Čeněk: Didaktické mapování socialistické paměti. Historie – Otázky – Problémy, 2021, roč. 13, č. 2.
 • MELICHAR, Bohumil: Sovětské Československo? Vliv říjnové revoluce na formování československého komunistického hnutí. In: KABEŠOVÁ, Monika –  BEKERA, Matěj – HOLUB, Ondřej (eds.): České, slovenské a československé dějiny XIII. FF UHK, Hradec Králové 2019.
 • MELICHAR, Bohumil: Komunisté v Praze. O příčinách volební úspěšnosti meziválečné KSČ. Moderní dějiny, 2019, roč. 27, č. 1.
  MELICHAR, Bohumil: Karlín and Kings Road. Two Different Worlds – Comparison of Political Success of CPC and CPGB between Two World Wars. Prager wirtschafts-und sozialhistorische Mitteilungen, 24, 2017 (v lednu 2018).
 • MELICHAR, Bohumil – VRBA, Jakub: Komunistická mládež. Radikální aktivismus mezi třídní a nacionální identitou. Historie – Otázky – Problémy, 2017, č. 2.
 • RÁKOSNÍK, Jakub – MELICHAR, Bohumil: Communist Organisation of Children and its Discourse in Czechoslovakia between Two Wars. Historie@Politique, 2017, č. 31 (janvier-février).
 • MELICHAR, Bohumil: Karl Marx versus Max Weber: The Forefathers Heritage As a Social History Constant. Prager wirtschafts-und sozialhistorische Mitteilungen, 2016, č. 2.

Aktivní účast na konferencích

 • Ústav státu a práva AV ČR,  26.–29. 10. 2018: Na prahu nové doby. Mezioborová konference o počátcích Československé republiky – příspěvek Prosincová generální stávka: zrod komunistického hnutí jako důsledek rozpadu široce sdíleného konsensu o budování republiky
 • Olomouc, 13.–15. 9. 2017: 11. sjezd českých historiků v Olomouci – příspěvek Komunismus jako modernizační hnutí. O příčinách volebních úspěchů KSČ v meziválečné Praze (konferenční panel Labour History II. – krátké dvacáté století)