Bc. Eliška Borovková

Redaktorka, lektorka

Kontakt

+420 606 741 647

eliska.borovkova@ustrcr.cz

Vzdělání

  • od 2015 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – specializace Teorie a metodologie historické vědy – navazující magisterské studium historie
  • 2011–2015 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – bakalářské studium ukončeno udělením titulu Bc.

Profesní curriculum

  • od 2016 Ústav pro studium totalitních režimů
  • od 2015 Historické dílny – lektor projektu
  • od 2015 – příprava a vedení workshopů
  • Muzeum – škola – paměť (spolu s Mgr. Michalem Kurzem a Bc. Eliškou Borovkovou)
  • Budování státu (spolu s Mgr. Michalem Kurzem, Mgr. Václavem Sixtou, Mgr. Jakubem Vrbou a Mgr. Jurajem Vargou)
  • Paměť – město – muzeum (spolu s Mgr. Michalem Kurzem, Bc. Kateřinou Chládkovou a Mgr. Václavem Sixtou)
  • 2009–2015 Museum Fotoateliér Seidel – průvodcovské a organizační aktivity