Publikace

Zkouška odvahy. Příběhy nezletilých politických vězňů padesátých let

Zkouška odvahy. Příběhy nezletilých politických vězňů padesátých let

Oddělení výstav a vzdělávání připravilo na závěr roku pamětnickou výstavu, tematicky zaměřenou na politickou perzekuci mladistvých v prvních letech režimu. Téma, jemuž historickou obcí dosud nebyla věnována větší pozornost, mapuje osudy a odbojovou činnost čtyř skupin, založených v období 1948–1949 a zahrnujících ponejvíce skauty, Sokoly a příslušníky režimem pronásledovaných rodin – živnostníky a zemědělce.

Paměť a dějiny 3/2008

Paměť a dějiny 3/2008

Obsah Editorial Studie a články Prokop Tomek: „Špionáž“ v normalizačním Československu Daniel Běloušek: Rak, který zmizel beze stopy Pavel Žáček: Případ Brabec – pokus o oživení „spolupracovníka Sovětů“ Libor Svoboda – Život a dílo Miloše Knorra Rozhovor Jan Hanzlík: Dnešní…