Václav Kaška: Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů komunistické strany Československa v letech 1948–1952

Vnitrostranická disciplína byla v komunistických stranách pojímána jako jeden z klíčových prostředků k získání a udržení moci. Proto se tato kniha soustředí na snahy efektivně regulovat chování a jednání členů KSČ. Autor vychází z rozsáhlého korpusu málo využívaných archivních materiálů, přičemž nepíše černobílý příběh vyprávěný z jednoho ústředního bodu, ale vykládá dějiny KSČ zdola, když analyzuje podobu a funkce jazyka, normativních textů, mechanismů i orgánů zkázňování, dále rekonstruuje nejčastější případy selhávání straníků a popisuje možnosti jejich trestání, což obraz údajně suverénní KSČ do určité míry problematizuje.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

Conditio humana, ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, váz., 291 s., ISBN 978-80-905323-1-1 (Conditio humana), ISBN 978-80-87912-02-7 (ÚSTR)

Knihu Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů komunistické strany Československa v letech 1948–1952 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Prezentace knihy

Prezentace knihy proběhla 16. května 2014 na knižním veletrhu Svět knihy.