Publikace

Paměť a dějiny 4/2009

Paměť a dějiny 4/2009

Poslední číslo roku 2009 reflektuje zejména události spojené se sametovou revolucí. Úvodní studie Milana Bárty se věnuje demonstracím u příležitosti dvacátého prvního výročí okupace z roku 1968 a jejich potlačení. Následující článek Pavla Žáčka se již týká listopadových dní, jelikož čtenářům představuje por. Ludvíka…

Paměť a dějiny 4/2008

Paměť a dějiny 4/2008

Společným jmenovatelem posledního čísla Paměti a dějin v roce 2008 jsou 50. léta 20. století v Československu. Důvod je prostý: ačkoliv se jedná o snad nejtemnější období českých moderních dějin, podzimní veřejná a mediální debata vyprovokovaná článkem Adama Hradilka o…

Zkouška odvahy. Příběhy nezletilých politických vězňů padesátých let

Zkouška odvahy. Příběhy nezletilých politických vězňů padesátých let

Oddělení výstav a vzdělávání připravilo na závěr roku pamětnickou výstavu, tematicky zaměřenou na politickou perzekuci mladistvých v prvních letech režimu. Téma, jemuž historickou obcí dosud nebyla věnována větší pozornost, mapuje osudy a odbojovou činnost čtyř skupin, založených v období 1948–1949 a zahrnujících ponejvíce skauty, Sokoly a příslušníky režimem pronásledovaných rodin – živnostníky a zemědělce.