Paměť a dějiny 2/2015

Tématem nového vydání revue Paměť a dějiny je konec druhé světové války a jeho důsledky pro Evropu a především Československo. Napoví už úvodní studie Václava Vebera Konec druhé světové války a sovětizace střední Evropy. Dále se číslo zabývá osudy ruské emigrace v ČSR po květnovém osvobození, průběhem Pražského povstání a také osudy několika lidí, kteří se do průběhu válečných událostí zapojili na obou stranách konfliktu, a jakkoliv do roku 1945 stáli proti sobě, jejich životní cesty se vlivem dějinných paradoxů nakonec propojily za zdmi komunistických věznic. Dále nechybí tradiční rubriky Rozhovor, Dokumenty či Recenze a anotace.

Obsah

Editorial

Studie a články

Rozhovor

Struktury moci

Dokumenty

Příběh 20. století

Pro totalitu

Proti totalitě

Třetí odboj

Objektivem

V paměti

Anketa

Výstavy a konference

 • Markéta Doležalová: Velehrad vás volá! Konference Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru
 • Petr Blažek: Budapešť za ostnatým drátem. Mezinárodní konference o železné oponě proběhla v květnu v Maďarsku
 • Jan Vondryska: Sedmdesát let poté. Akce ÚSTR k výročí ukončení druhé světové války
 • Jan Dvořák: O vězních Gulagu. Konference World War II prisoners in the Nazi and Soviet camps 1939–1948, 14.–15. května 2015, Šiluete, Litva

Aktuality

 • Petr Blažek: Mezní situace. Jiří Sozanský vystavuje v Galerii Středočeského kraje
 • Petr Pánek: Ceny Eustory už znají své majitele. Občanské sdružení PANT předalo ceny za nejlepší studentské historické práce
 • Milan Bárta: Pomáhat a chránit. Druhá konference policejních historiků na Slovensku
 • Alžběta Medková: ÚSTR se představil na veletrhu Svět knihy 2015
 • Anna Macourková: Den otevřených dveří ABS a ÚSTR

Recenze

 • Ladislav Kudrna: Prokop TOMEK (ed.), Válečné záznamy Rudolfa Krzáka. Ministerstvo obrany České republiky – Vojenský historický ústav, Praha 2014, 119 s.
 • Jan Gebhart: Jiří PADEVĚT, Krvavé finále. Jaro 1945 v českých zemích. Academia, Praha 2015, 693 s. + DVD
 • Jiří Padevět: Tomáš JAKL, Bojiště a barikády Pražského povstání. Paseka, Praha – Litomyšl 2014, 227 s.
 • Jan Cholínský: Anne APPLEBAUMOVÁ, Železná opona. Podrobení východní Evropy 1944–1956. Překlad Petruška Šustrová. Beta-Dobrovský a Ševčík, Praha – Plzeň 2014, 510 s.
 • Alžběta Medková: Reinhard KLEIST, Boxer. Pravdivý příběh Hercka Hafta. Argo, Praha 2015, 200 s.

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník IX, 2015/02 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Milan Bárta (předseda), Libor Svoboda (místopředseda), Petr Blažek, Tomáš Bursík, Jan Gebhart, Michal Hroza, Patrik Virkner, Jan Kalous, Ivan Malý, Jiří Padevět, Petr Placák, Prokop Tomek, Pavel Zeman | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu | (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Osvobozování Prahy v květnu 1945. Rudoarmějci na Václavském náměstí před Národním muzeem. Foto ČTK. |