Jiří Petráš, Libor Svoboda (eds.): Československo v letech 1954–1962

Po roce 1953 pozvolna docházelo (zpočátku téměř nepozorovaně) k uvolňování mezinárodního napětí a začalo dlouhé období koexistence dvou systémů. Československo tento vývoj víceméně kopírovalo. Lidem se začalo „volněji dýchat“. V mnoha oborech a odvětvích byly položeny základy budoucího rozmachu šedesátých let, ale ani v letech 1954–1962 se mnoha lidem nežilo lehce. Vrcholila kolektivizace se všemi svými stinnými stránkami, Státní bezpečnost stále pronásledovala velké skupiny „nepřátelských elementů“, lidé v sobě nesli pocit křivdy a zlost z peněžní reformy realizované náhle v roce 1953… Tato kolektivní monografie předkládá téměř pět desítek příspěvků, jejichž autorky a autoři nahlížejí na léta 1954–1962 z různých úhlů. Vznikla tak mozaika života československé společnosti. Místo zde mají jak regionálně zaměřené texty, tak i studie o celospolečenských tématech, jakými jsou například zemědělství, kulturní vývoj, problematika církví, role odborového hnutí či KSČ ve společnosti nebo situace ve vědě a sportu.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ÚSTR, Praha 2015, 1. vydání, váz., 652 s., ISBN 978-80-87311-57-8 (Jihočeské muzeum), ISBN 978-80-87912-24-9 (ÚSTR)

Knihu Československo v letech 1954–1962 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Konference Československo v letech 1954—1962 (České Budějovice, Státní okresní archiv, 21.–22. května 2014)

Recenze

JAROŠ, Jan: Jak se žilo v období po největších politických represích (kultura21.cz, 7. 6. 2015)