Publikace

Paměť a dějiny 1/2009

Paměť a dějiny 1/2009

Počáteční číslo třetího ročníku historické revue Paměť a dějiny vyšlo krátce po 70. výročí okupace Čech a Moravy německými vojsky. K tomuto datu proto přispívají studie Jaroslava Rokoského Osudný 15. březen a Rudolf Beran a Radana Láška Obrana Podkarpatské Rusi. Výročí únorového převratu v roce 1948 zase připomíná…

Behind the Iron Curtain

Behind the Iron Curtain

Publikace v angličtině představující činnost Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Kromě článků o aktivitách Ústavu obsahuje zkrácené studie z časopisu Paměť a dějiny.

Česká společnost od Mnichova k válce

Česká společnost od Mnichova k válce

Výstava k 70. výročí okupace Česko-Slovenska 15. března 1939 aneb Česká společnost od Mnichova k válce vznikla ve spolupráci Městské části Praha 6 s Ústavem pro studium totalitních režimů, občanským sdružením Post Bellum a Českým rozhlasem Rádio Česko.

Petr Blažek, Patrik Eichler, Jakub Jareš: Jan Palach ’69

Petr Blažek, Patrik Eichler, Jakub Jareš: Jan Palach ’69

Kniha přináší vůbec poprvé nejen detailní historický popis Palachova příběhu a jeho radikálního protestu, ale přibližuje také jeho teologickou, filosofickou i uměleckou reflexi. Podrobně se věnuje rovněž osudům Palachových následovníků i předchůdců v Československu a v dalších státech východního bloku.

Paměť a dějiny 3/2009

Paměť a dějiny 3/2009

Třetí letošní číslo Paměti a dějin reflektuje především významná výročí související s „devítkovým“ rokem. Václav Veber se v úvodu zabývá příčinami a důsledky 70 let starého paktu o neútočení, který sovětští a nacističtí politici podepsali v srpnu 1939. Stať Ladislava Kudrny popisuje formování československého zahraničního odboje…

Sborník archivu bezpečnostních složek 6/2008

Sborník archivu bezpečnostních složek 6/2008

Sborník se věnuje širokému okruhu témat, např. problematice toxikomanie, československé a sovětské rozvědce či brigádám pohraniční stráže. Publikace obsahuje jak články a studie, tak biografie či fondy a materiály.

Paměť a dějiny 2/2009

Paměť a dějiny 2/2009

Druhé letošní číslo čtvrtletníku Paměť a dějiny nabízí v prvé řadě detailní analýzu tzv. hokejových událostí v březnu 1969, tj. nepokojů, které v ČSSR následovaly po vítězství československých hokejistů nad týmem Sovětského svazu na mistrovství světa. Jan Kalous detailně popisuje dění nejen v Praze, kde…