Jaromír Mrňka: Svéhlavá periferie. Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945–1960

Kniha přispívá k hlubšímu poznání procesu utváření nové společnosti v pohraničí českých zemí na příkladu Zábřežska a Šumperska v letech 1945 až 1960. Zaměřuje se na strukturální aspekty demografického vývoje po druhé světové válce a proměny komunistické diktatury, včetně její hluboké krize v letech 1953 až 1956. Srovnáním dominantních diskursů a každodenního jazyka aktérů odhaluje základní hodnoty a obrazy, které vedly ke stabilizaci nebo naopak destabilizaci komunistického panství.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Praha 2015, 1. vydání, brož., 216 s., ISBN 978-80-87912-34-8

Knihu Svéhlavá periferie. Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945–1960 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Prezentace knihy

Pozvánka na prezentaci knihy „Svéhlavá periferie“ ve čtvrtek 24. března od 19 hodin v Tranzitdisplay (Dittrichova 9, Praha 2)Představení knihy pořádal Spolek studentů historie FF UK 24. března 2015 v Tranzitdisplay (Dittrichova 9, Praha 2). Jako hosté vystoupili Jiří Pernes a Michal Kopeček (ÚSD AV ČR). Knihu uvedl náměstek ředitele ÚSTR Ondřej Matějka.