Petr Placák: Gottwaldovo Československo jako fašistický stát

„Konečným smyslem celého našeho snažení, celého života nás komunistů je uskutečnění velkých a svatých ideálů socialismu,“ prohlásil Klement Gottwald roku 1946 a nešlo o pouhý rétorický obrat. Komunistickou vizi ráje na zemi doboví politici i pozdější komentátoři často přehlíželi, a přece je jedině v tomto rámci možné vykládat poválečnou nacionálněsocialistickou revoluci, na jejíž vlně se komunisté dostali k moci. Radikální „lidovou“ revoluci, ve které komunisté spojili svaté ideály socialismu se svatými ideály národa, autor vykládá v rámci dějin masových antiliberálních hnutí minulého století a srovnává ji s vývojem v Itálii po první světové válce.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

Paseka, ÚSTR, Praha 2015, 1. vydání, váz., 189 s., ISBN 978-80-7432-604-2 (Paseka), ISBN 978-80-87912-32-4 (ÚSTR)

Knihu Gottwaldovo Československo jako fašistický stát si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.