Paměť a dějiny 4/2015

Čtvrté číslo roku 2015 má jako hlavní téma tajnou spolupráci. Fenomén udavačství, ať již z donucení, za úplatu či zcela dobrovolně, autoři rozebírají z obecných hledisek (např. studie Libora Bílka Zavazuji se dobrovolně… či Jana Kalouse Spis agenta) i na konkrétních případech. Petr Placák tak například v textu Kdo U Tygra zpíval rekonstruuje „práskačskou“ síť utkanou na stolní společnost jeho otce Bedřicha; Adam Zítek vypráví příběh konfidenta Gestapa a StB Břetislava Jeníčka; Mirek Vodrážka rozebírá případ herečky Jitky Frantové, nedávno vyznamenané prezidentem Zemanem, která v 60. letech aktivně a „nad plán“ podávala hlášení o činnosti a názorech svých kolegů z divadla. O tajných spolupracovnících pojednávají i rubriky Fórum, Objektivem nebo Galerie, řada odborníků se k danému tématu vyjadřuje také v naší Anketě. Poučné čtení a šťastný rok 2016 všem čtenářům přeje redakce Paměti a dějin.

Editorial

Obsah

Studie a články

Dokumenty

Struktury moci

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

Objektivem

Galerie

Fórum

Anketa

Aktuality

V paměti

Výstavy a konference

 • Prokop Tomek: „Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň“. Konference a výstava představily století velkého Čecha
 • Jan Kalous: Policajt ve Vídni. Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989 III.
 • Ladislav Kudrna: Reflexe undergroundu. Máničky všech zemí se konečně spojily
 • Jiří Padevět: Dolní Vilémovice. Rodný dům Jana Kubiše je místem vzpomínkové výstavy
 • Jan Kalous: Rok 1945. Konec války a obnova Československa
 • Prokop Tomek: Za katrem. Bádání o československém normalizačním vězeňství
 • Jiří Padevět: Treblinka. Návštěva v místech, která hrůze dala jméno
 • Pavel Vaněk: Na čáře. 50. léta v ochraně státní hranice
 • Jaroslav Najbert: Padouch, nebo hrdina? Mnichovo Hradiště hledá cestu ke svému rodákovi Janu Švermovi
 • Karina Hoření, Jaroslav Najbert: V kraji železné opony. Správa Národního parku Podyjí a ÚSTR připravují nové formy vzdělávání
 • Štěpán Černoušek: Odkud přichází mráz? Na konferenci Historie versus propaganda diskutovali historici, badatelé a novináři z Ruska, Polska, Ukrajiny i České republiky

Recenze a anotace

 • Jan Kalous: Prokop TOMEK – Ivo PEJČOCH. Černá kniha sovětské okupace. Sovětská armáda v Československu a její oběti 1968–1991. Svět křídel, Cheb 2015, 383 s.
 • Jiří Padevět: Vojtěch Šustek. Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava, 2. svazek. Archiv hlavního města Prahy a Scriptorium, Praha 2014 (fakticky vyšlo 2015), 1026 s.
 • Redakce: Ivana Denčevová, Michal Stehl ík a kol. Rozděleni železnou oponou Radioservis, Praha 2015, 213 s.

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník IX, 2015/04 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Milan Bárta (předseda), Libor Svoboda (místopředseda), Petr Blažek, Petr Dvořáček, Jan Gebhart, Michal Hroza, Juraj Kalina, Jan Kalous, Ivan Malý, Jiří Padevět, Petr Placák, Martin Tichý, Prokop Tomek, Patrik Virkner, Pavel Zeman | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Praha, Cimburkova ulice, 28. 5. 1981, fotografie z fondů sledování ABS |