Paměť a dějiny 3/2014

Nové číslo revue Paměť a dějiny je věnováno především 25. výročí sametové revoluce v Československu a pádu komunistických režimů v Evropě. Z mezinárodní perspektivy je nahlíženo britským historikem Timothy Gartonem Ashem, pohled „k sousedům“ zprostředkovávají rozhovor s filozofem a někdejším východoněmeckým disidentem Wolframem Tschichem a zprávy z provenience německé tajné služby Stasi o československých událostech let 1988–1989. Struktury tehdejší domácí moci přibližují články o Hlavním výboru KSČ na Federálním ministerstvu vnitra ČSSR, o sledování a monitorování studentské demonstrace 17. listopadu a o likvidaci opěrných bodů Správy sledování. Další studie se zabývají například svérázným bojem Společnosti za veselejší současnost s komunistickým režimem či životní poutí představitele „skryté církve“ P. Bohumila Koláře. Rubrika Dokumenty přináší informace o odsouzení Karla Kryla v roce 1975 a v Galerii představujeme život a dílo sester Válových. Druhé světové válce jsou pak věnovány články o Polském podzemním státu a jeho vojenské složce Zemské armádě a o působení zvláštního oddílu kontrarozvědky Hlavního velitelství Zemské armády určeného k likvidaci zrádců a kolaborantů. Dále v čísle najdete anketu, recenze i zprávy.

Editorial

Obsah

Studie a články

Rozhovor

Struktury moci

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

Dokumenty

Galerie

V paměti

Fórum

Anketa

Výstavy a konferencei

  • Jan Kalous: Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám v letech 1970–1989. ÚSTR hostil kolokvium o novodobé histori
  • Jaroslav Pinkas: Národní identity ve škole. Letní škola pro učitele, Praha 28.–29. srpna 2014
  • Vojtěch Ripka: Československo v letech 1945/1948–1989. Česko-slovenský seminář, Liberec 21.–22. srpna 2014
  • Jaroslav Najbert: Barbarstvo ducha. Vědecko-didaktický seminář v Bratislavě 19.–20. září 2014

Aktuality

Recenze

  • Jan Hanzlík: František ČVANČARA. Sejdeme se v Denveru aneb Ze Žižkova do země javorového listu. Toužimský & Moravec, Praha 2014, 329 s.
  • Jan Kalous: Pavel ŽÁČEK. Vypovídat pravdu a nic nezamlčet. Protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. Díl 2. CEVRO, Praha 2013, 1038 s., DVD
Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VIII, číslo 3 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Patrik Virkner | Redakce: Jana Kudělková, Jan Hanzlík | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Členové redakční rady: Milan Bárta (předseda), Libor Svoboda (místopředseda), Petr Blažek, Tomáš Bursík, Jan Gebhart, Michal Hroza, Jan Cholínský, Jan Kalous, Ivan Malý, Jiří Padevět, Petr Placák, Prokop Tomek, Pavel Zeman | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Záběr z listopadové demonstrace 1989, Praha, Václavské náměstí, foto Pavel Štecha | Oprava: Omlouváme se paní Haně Palcové a děkujeme jí za doplnění jejího jména u skupinové fotografie členů československé redakce Hlasu Ameriky v článku This is the Voice of America v PaD č. 1/2014. |