Petr Kopal (ed.): Film a dějiny 4. Normalizace

Kniha Film a dějiny 4. Normalizace navazuje tematicky (chronologicky) na předchozí díly řady Film a dějiny (válka, stalinismus). Obsah sestává ze tří hlavních oddílů: „Normalizační tvorba“, „Dnešní obrazy normalizace“ a „Normalizace z didaktického hlediska“. První oddíl je dále členěn do pěti tematických kapitol a většího množství podkapitol: První kapitola se zabývá nástupem normalizace v dokumentu a publicistice, nesoucím se ve znamení nenávistné kampaně proti představitelům a stoupencům pražského jara. Druhá kapitola představuje některé případy represe filmových tvůrců za normalizace, přičemž hlavní pozornost je zde upnuta na případ režisérky Věry Chytilové, jejího „stýkání a potýkání“ se státní mocí. Samozřejmě nemůže chybět kapitola zabývající se funkcí a významem filmových a televizních reprezentací dějin. Čtvrtá kapitola, nazvaná „Major Zeman a spol. (Obrazy našich ‚čekistů‘)“, se věnuje filmům o příslušnících SNB, tedy o mužích (i ženách) „s chladnou myslí, horoucím srdcem a čistýma rukama“. Poslední kapitola se pak táže po charakteru sledovaného období – zabírajícího plné dvě dekády.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

Casablanca, ÚSTR, Praha 2014, 1. vyd., váz., 664 s., ISBN 978-80–87292-26-6 (Casablanca), ISBN 978-80-87912-13-3 (ÚSTR)

Knihu Film a dějiny 4. Normalizace si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.