Archiv příspěvků autoraTina Klauž

Ve spolupráci s Českou televizí jsme vydali druhý díl knihy Čechoslováci v Gulagu

Kniha přibližuje osudy dalších dvanácti krajanů postižených politickými represemi v Sovětském svazu ve 20. až 50. letech 20. století. Vedle osob nespravedlivě odsouzených k mnoha letům pobytu v pracovních táborech Gulagu představuje i tragické životní příběhy Čechoslováků popravených během stalinských čistek ve 30. letech. Kniha vznikla na základě výzkumu v bývalých sovětských archivech, dostupné literatury a spolupráce s příbuznými obětí.

Ve spolupráci s Českou televizí jsme vydali druhý díl knihy Čechoslováci v Gulagu

Vydali jsme knihu 1945. Konec války a obnova Československa

9. květnem 1945 sice skončila druhá světová válka, ale politické, ekonomicko-sociální i společenské změny vyvolané politicko-ekonomickou krizí třicátých let dvacátého století a válečnými událostmi našly své vyústění v poválečném období. Bez vědomí této kontinuity není možné správně pochopit poválečný vývoj nejen v Československu, ale ani v globálním kontextu.

Vydali jsme knihu 1945. Konec války a obnova Československa

Vyšlo třetí letošní číslo časopisu Paměť a dějiny

Nové číslo se věnuje zejména reflexi politických represí v Sovětském svazu, které dosáhly jednoho z vrcholů před přesně osmdesáti lety. V roce 1938 kulminovala Stalinova snaha udržet si neotřesitelnou pozici pomocí hrůzovlády, během níž bylo zatčeno a uvězněno přes jeden a půl milionu lidí a téměř sedm set tisíc zastřeleno. V soukolí Velkého teroru či Velké čistky, jak bývá toto období nazýváno, našly smrt i stovky Čechoslováků či osob českého původu.

Vyšlo třetí letošní číslo časopisu Paměť a dějiny

Vydali jsme sborník „Nechtění“ spoluobčané

Publikace přináší studie věnované nejrůznějším skupinám „nechtěných“ obyvatel v Československu od konce druhé světové války do pádu komunistického režimu, které byly perzekvovány či marginalizovány z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů.

Vydali jsme sborník „Nechtění“ spoluobčané

Vyšel sborník k životnímu jubileu historika Jiřího Pernese

Tato kniha, pocta k významnému životnímu jubileu historika Jiřího Pernese, obsahuje vedle řady podnětných historických studií od přátel a kolegů i obsáhlý rozhovor s jubilantem a podrobný soupis jeho díla. Vychází společnou péčí Ústavu pro studium totalitních režimů, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a nakladatelství Books & Pipes Publishing.

Vyšel sborník k životnímu jubileu historika Jiřího Pernese

Ve spolupráci s nakladatelstvím Argo jsme vydali knihu Podzemní symfonie Plastic People

Kniha zachycuje osud rockové skupiny The Plastic People of the Universe na pozadí politického vývoje v šedesátých až osmdesátých letech minulého století. Autoři Martin Valenta a František Stárek Čuňas staví zejména na primárních pramenech, leckdy zatím nepublikovaných: např. na kronikách Plastic People, rozsáhlých pamětnických rozhovorech vedených s členy a přáteli kapely či dobových písemnostech jednotlivých aktérů; zároveň „vytěžují“ archivní prameny nejen z provenience Státní bezpečnosti.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Argo jsme vydali knihu Podzemní symfonie Plastic People

Vyšlo druhé letošní číslo časopisu Paměť a dějiny

Tematickými pilíři tohoto čísla jsou kulaté výročí „srpnové okupace“ a násilný odpor proti československému komunistickému režimu, zejména v období takzvané normalizace. Jde o nepříliš známý fenomén naší nedávné historie, proto je mu věnováno hned několik studií. V obrazových rubrikách čtenáři najdou autorská díla renomovaných fotografů Karla Cudlína a Haralda Hauswalda.

Vyšlo druhé letošní číslo časopisu Paměť a dějiny

Vydali jsme překlad knihy Horké knihy ve studené válce

Americký politolog maďarského původu Alfred A. Reisch popisuje málo známý program tajné distribuce knih do východní Evropy, který financovala CIA. Mezi lety 1957 a 1970 byl knižní program jedním z nejefektivnějších způsobů pronikání za železnou oponu, západní publikace se díky němu dostaly k tisícům lidí v sovětském bloku včetně Československa.

Vydali jsme překlad knihy Horké knihy ve studené válce

Vyšlo 32. číslo časopisu Securitas Imperii

Aktuální, již třicáté druhé číslo nabízí pohled na několik období naší nedávné historie: druhou světovou válku, bezprostředně poválečné době, poúnorový „boj Západu s Východem“, „vnitrostranický boj“ uvnitř KSČ a problémy nového režimu. Číslo uzavírají fotografiemi provázené vzpomínky na srpnovou okupaci roku 1968 se signatářem Charty 77 Radomírem Malým.

Vyšlo 32. číslo časopisu Securitas Imperii

Ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny jsme vydali kolektivní monografii Podoby československé normalizace

Kniha představuje multižánrovou publikaci věnující se pozdně socialistickému Československu. Autoři nehledají odpověď na klasickou historickou otázku, jak to doopravdy bylo?, jde jim spíše o zachycení dosavadních debat o normalizaci coby živém a často kontroverzním tématu. Čtenáři chtějí zprostředkovat, jak se na normalizaci dívají rozdílné společenskovědní disciplíny včetně toho, jak se o ní vyučovalo a vyučuje ve školách.

Ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny jsme vydali kolektivní monografii Podoby československé normalizace