Archiv příspěvků autoraTina Klauž

Vyšlo druhé letošní číslo časopisu Paměť a dějiny

Úvodní studie mapuje osud ikonického sousoší Sbratření, v němž se odráží naše poválečná historie. Z dalších studií se čtenář dozví třeba to, jak se režim hlásající „vědecký ateismus“ snažil neutralizovat cyrilometodějské oslavy v roce 1985 a proč věřící tlaku režimu čelili s nebývalou odvahou. Zaujmou též dokumenty, které ukazují překvapivou ochotu některých osobností tehdejšího veřejného života připojit se k tzv. Antichartě. Rozhovor se Štěpánem Černouškem pak odhalí, proč je důležité rozumět Rusku – nejen jeho minulosti, ale i současnosti.

Vyšlo druhé letošní číslo časopisu Paměť a dějiny

První letošní číslo časopisu Securitas Imperii je věnováno 30. výročí pádu komunistických režimů ve Východní Evropě

Další monotematické, celkově již šestatřicáté číslo časopisu Securitas Imperii je věnováno roku 1989, tedy 30. výročí pádu komunistických režimů ve Východní Evropě. Studie nabízí širší, nejen středoevropský pohled na tehdejší události, ale nejvíce pozornosti se pochopitelně dostává událostem domácím. Vzhledem k potenciálu zaujmout i zahraniční čtenáře je toto číslo anglicko-české – obsahuje  studie v angličtině a rubriky Rozhovor a Recenze v češtině.

První letošní číslo časopisu Securitas Imperii je věnováno 30. výročí pádu komunistických režimů ve Východní Evropě

Vydali jsme knihu Třídní (ne)spravedlnost. Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989

Vedle úvodního textu obsahujícího obecné shrnutí trestněprávní perzekuce v letech 1948–1989 v knize nalezneme studie mapující zneužívání poválečného retribučního soudnictví, zákulisí fungování Státního soudu, proměnu charakteru trestněprávní perzekuce na přelomu šedesátých a sedmdesátých let a postihy za různé formy verbálních projevů v období tzv. normalizace. Součástí knihy je i rozsáhlá edice dokumentů přibližující pohled speciálního odboru Generální prokuratury ČSSR na tzv. protistátní trestnou činnost v Československu.

Vydali jsme knihu Třídní (ne)spravedlnost. Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989

Podíleli jsme se na vydání časopisu Marginalia Historica s příspěvky z fóra Dějiny ve veřejném prostoru

V monotematickém čísle časopisu najdete vybrané příspěvky z konference Dějiny ve veřejném prostoru. Česká společnost a historická výročí. Spojující linkou je reflexe vzpomínkové kultury a významných výročí, ať už jde o jubilea Jana Husa a Karla IV. nebo takzvané osudové osmičky. Mezinárodní kontext nabízí úvodní studie významného irského badatele Alana McCullyho, který se zabývá kulturou vzpomínání a připomínání v rozdělených společnostech na příkladu Severního Irska. Nechybí ani recenze nebo rubrika věnující se didaktice.

Podíleli jsme se na vydání časopisu Marginalia Historica s příspěvky z fóra Dějiny ve veřejném prostoru

Nové číslo časopisu Paměť a dějiny připomíná, jak komunisté využívali práci vězněných architektů

Aktuální číslo připomíná méně známé téma: během politických procesů 50. let skončilo za mřížemi mnoho architektů, inženýrů, památkářů a techniků, většinou špičkových a zkušených specialistů. Ve věznicích pro ně vznikly tzv. technické ústavy, kde tito novodobí „otroci s inženýrským diplomem“ projektovali sídla národních výborů, sorelové kulturní domy, pětiletková sídliště či exkluzivní letovisko na Orlíku pro komunistické pohlaváry. Série článků a rozhovorů odkrývá souvislosti tohoto fenoménu, který se komunistickému režimu podařilo před veřejností téměř dokonale utajit.

Nové číslo časopisu Paměť a dějiny připomíná, jak komunisté využívali práci vězněných architektů

Ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny jsme vydali monografii Pavla Koláře „Soudruzi a jejich svět“

Kniha rekonstruuje každodenní jazyk obyčejného komunisty, zkoumá jeho myšlenkový svět, jak se vyvíjel tváří v tvář politickým změnám. V ohnisku práce je pět ústředních motivů komunistické obrazotvornosti: Dějiny, Strana, Národ, Nepřítel a Čas. Autor dochází k závěru, že prostí komunisté nebyli netečnou masou, nýbrž aktivními hybateli dění s bohatými formami politických postojů. Dějiny komunismu, jeho vzestupů a pádů, mohou v tomto pojetí sloužit jako vodítko k pochopení toho, jak fungují ideologie v soudobém světě.

Ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny jsme vydali monografii Pavla Koláře „Soudruzi a jejich svět“

Publikace dokumentující okupaci polského území v letech 1939–1941 právě vyšla v českém překladu

Album nabízí archivní snímky z pohnutých let dvojí okupace Polska – sovětské, ale i následné německé. Prostřednictvím dobových fotografií a mapek dokumentuje průběh sovětizace okupovaných polských území, metody a dopad komunistické (a posléze nacistické) propagandy. Většina snímků je publikována vůbec poprvé. V publikaci najdete také krátké studie, které obrazy doplňují o fakta a kontext. Knihu ÚSTR vydal ve spolupráci s Muzeem 2. sv. války v Gdaňsku a s pomocí Polského institutu v Praze v rámci vydavatelského cyklu „Samostatnost 1918“.

Publikace dokumentující okupaci polského území v letech 1939–1941 právě vyšla v českém překladu

Ve spolupráci s nakladatelstvím Volvox Globator jsme vydali překlad knihy „60. léta. Svět sovětského člověka“

Autoři nahlížejí na 60. léta v Sovětském svazu jako na jeho „viktoriánskou“ epochu, tedy epochu, která nebyla dobou vrcholného tvůrčího rozkvětu, ale dobou sentimentu a samolibého pohledu na svět. Všímají si jednotlivých fenoménů kulturního života země v dekádě plné výkyvů, ukazují, že nebyla ani zcela svobodná, ale také nešlo čistě o pokračování mocenského stalinského surrealismu, že byla plná nadějí i deziluzí.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Volvox Globator jsme vydali překlad knihy „60. léta. Svět sovětského člověka“

Ve spolupráci s Českou televizí jsme vydali závěrečný díl volné knižní trilogie Čechoslováci v Gulagu

Kniha představuje dvanáct tragických osudů československých občanů, kteří se ocitli z nejrůznějších důvodů v nemilosrdném soukolí sovětského represivního aparátu nejen v době světového válečného konfliktu, ale i během Stalinova Velkého teroru, nebo byli v poválečném období jako nepohodlní lidé uneseni z Československa. Kniha zároveň připomíná smutná jubilea dvou Čechoslováků, kteří měli podstatnou zásluhu na záchraně tisíců svých spoluobčanů z Gulagu, Heliodora Píky a Jakuba Koutného.

Ve spolupráci s Českou televizí jsme vydali závěrečný díl volné knižní trilogie Čechoslováci v Gulagu

Vydali jsme Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989

Kniha přináší základní informace o profesním, společenskopolitickém i osobním životě lidí stojících v čele jejich nejvyšších orgánů justice v letech 1948‒1989. Cílem lexikonu je posloužit odborníkům i zájemcům z řad laické veřejnosti zabývajícím se problematikou komunistické justice a prokuratury, případně se stát odrazovým můstkem k dalšímu biografickému výzkumu.

Vydali jsme Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989