Dmitriy Panto, Wojciech Łukaszun: Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941

Německá invaze do Polska (tzv. zářijová kampaň), která byla zahájena 1. září 1939 a na níž se podílel Sovětský svaz, měla za následek rozdělení původního polského území mezi Německo a Sovětský svaz (a zprostředkovaně Litvu a Slovensko). Album Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941 prostřednictvím dobových fotografií a mapek dokumentuje průběh sovětizace okupovaných polských území, metody a dopad komunistické (a posléze nacistické) propagandy. Většina snímků je v albu publikována vůbec poprvé. Vytvořili je sovětští fotografové – nejprve vojenští dopisovatelé, kteří doprovázeli oddíly Rudé armády vstupující do Polska, později straničtí fotografové, jejichž snímky musely splňovat cíle propagandistické práce. Obzvláštní dokumentární hodnotu mají fotografie povražděných polských obětí pořízené NKVD. Další snímky zhotovili němečtí vojáci, zejména při operaci Barbarossa v červnu 1941. Doplňují je úřední fotografie vzniklé ve vězeních a soukromé fotografie vězňů gulagů či vyhnanců deportovaných z někdejšího polského území.
V publikaci najdete kromě bohatého fotografického materiálu také krátké studie, které obrazy doplňují o fakta a kontext. Kniha vyšla v ÚSTR díky spolupráci s Muzeem 2. sv. války v Gdaňsku a s pomocí Polského institutu v Praze v rámci vydavatelského cyklu „Samostatnost 1918“. Z polštiny přeložila Petruška Šustrová.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – ÚSTR, Praha 2019, 1. vydání, váz., 144 s., ISBN 978-83-65957-22-1 (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku), ISBN 978-80-88292-37-1 (ÚSTR)

Knihu Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.