Archiv příspěvků autoraTina Klauž

Vyšla zevrubná monografie o zrodu, vývoji a činnosti ukrajinského radikálního nacionalismu

Kniha Jablko z oceli historika Davida Svobody je v českém akademickém prostředí prvním pokusem podat objektivní obraz zrodu a formativní etapy hnutí, jehož historická role dělí nejen historiky, ale i celé národy a jejich politické reprezentace. Poctivě osvětluje nelehkou problematiku ukrajinsko-polských vztahů a na základě kritického vyhodnocení impozantního množství pramenů přináší erudovaný, přitom čtenářsky vstřícný výklad jednoho z nejzapeklitějších problémů v minulosti středovýchodní Evropy.

Vyšla zevrubná monografie o zrodu, vývoji a činnosti ukrajinského radikálního nacionalismu

Přečtěte si první letošní číslo Securitas Imperii

Životní příběh Marty Hellmuthové, politické vězeňkyně a překladatelky populárního Waltariho románu Egypťan Sinuhet, snaha o reformu bezpečnostního aparátu v 60. letech nebo personální politika Gestapa na pražské řídící úřadovně – to vše tvoří spolu s dalšími tématy obsah prvního letošního čísla časopisu Securitas Imperii. Aktuální číslo si přečtěte on-line na zbrusu novém webu časopisu.
Přečtěte si první letošní číslo Securitas Imperii

Ve spolupráci s nakladatelstvím Academia jsme vydali knihu Praha v červnu 1953 o dělnické revoltě proti měnové reformě

1. června 1953 vstoupilo do stávky několik významných pražských průmyslových podniků v čele s ČKD Stalingrad. Dělníci se bouřili proti sociálním důsledkům ohlášené měnové reformy, vyšli z bran továren, a připravovali dokonce protestní pochod na Pražský hrad. Politické důsledky takového činu by byly nedozírné. Dochované dokumenty včetně unikátních fotografií umožnily autorovi knihy Jakubu Šloufovi rekonstruovat nejen tyto zapomenuté červnové události, ale také obecnější atmosféru v tehdejším průmyslu.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Academia jsme vydali knihu Praha v červnu 1953 o dělnické revoltě proti měnové reformě

Vyšlo nové číslo časopisu Paměť a dějiny

V aktuálním čísle si připomínáme dvě kulatá výročí. Před sto lety byla v Československu založena komunistická strana. Vůbec první životopisná studie se věnuje dnes zcela zapomenutému zakladateli KSČ Václavu Šturcovi. Týral Antonín Zápotocký nizozemské vězně v koncentračním táboře Sachsenhausen? Jakou roli při vzniku KSČ hráli anarchisté? A jak silná byla mezi válkami německá část KSČ? Další články se pak týkají 30. výročí odchodu sovětské armády z Československa, který zachytila na svých fotografiích Dana Kyndrová.

Vyšlo nové číslo časopisu Paměť a dějiny

Ve spolupráci s Nakladatelstvím Karolinum jsme vydali knihu Vězení jako zrcadlo společnosti

Jak se vězeňství od šedesátých let vyvíjelo a jaké myšlenky v převýchově byly uplatňovány? S jakými podmínkami se nejenom političtí vězni museli vyrovnat? Jak personál přistupoval k odsouzeným a obhajoval použití disciplíny a těžké práce? To jsou otázky, na které se autoři knihy Klára Pinerová, Michal Louč a Kristýna Bušková snaží odpovědět. Ukazují, že se ve vězeňství zrcadlí charakter celé společnosti a mnohé o ní vypovídá.

Ve spolupráci s Nakladatelstvím Karolinum jsme vydali knihu Vězení jako zrcadlo společnosti

Vydali jsme knihu Obyčejná elita o historii SS v Dolních Rakousích a na jižní Moravě

Allgemeine SS, neozbrojená část SS, byly před vypuknutím druhé světové války nejpočetnější odnoží SS. Přes tento fakt ale zůstaly dlouhá desetiletí stranou pozornosti historiků. Jan Zumr se ve své knize věnuje Allgemeine SS v oblasti Dolních Rakous a jižní Moravy, jejich činnosti, personálnímu obsazení a poválečnému trestnímu stíhání jejich příslušníků. Šlo skutečně o nacionálněsocialistickou elitu, nebo jen o fasádu zakrývající neutěšenou realitu?

Vydali jsme knihu Obyčejná elita o historii SS v Dolních Rakousích a na jižní Moravě

Přečtěte si on-line první letošní číslo revue Paměť a dějiny

Historické bádání může měnit lidské osudy. Díky historičce Pavle Plaché zjistila osmdesátiletá Milena Ručková, jejíž matka zahynula v nacistickém koncentračním táboře, že má v Anglii pět nevlastních sourozenců. V tomto čísle najdete i další výjimečné příběhy z doby války – případ židovského agenta Gestapa, který se podílel na lovu na své soukmenovce i odbojáře, či osud talentovaného hudebního skladatele, jenž se marně snažil uprchnout z protektorátu. A o tom, že historické bádání může do života lidí zasahovat i méně vítaným způsobem, píše ve svém článku Jan Adamec. Podrobně mapuje soudní spory, v nichž figurovaly tři historičky holokaustu.

Přečtěte si on-line první letošní číslo revue Paměť a dějiny

Vyšla kolektivní monografie o knězi, pedagogovi a historikovi umění Josefu Cibulkovi

V rámci osudů české intelektuální elity 20. století patří životní příběh Josefa Cibulky k nejpozoruhodnějším. Spojoval totiž dráhu římskokatolického kněze a špičkového akademika s evropským rozhledem, byl mimořádně plodným badatelem, oblíbeným pedagogem a charismatickým společníkem, pevně zakořeněným nejen v prvorepublikových intelektuálních kruzích. Zároveň představoval typ humanitního vzdělance, který si dokázal udržet renomé napříč několika politickými režimy, včetně dvou totalitních. Kniha připomíná témata z jeho dodnes platného odborného odkazu a podrobně se věnuje méně známým částem Cibulkova životního příběhu.

Vyšla kolektivní monografie o knězi, pedagogovi a historikovi umění Josefu Cibulkovi

Ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny jsme vydali knihu Kariéry ve službách nacismu

Brutalita i výkonnost potlačovacího aparátu nacistického Německa vyvolávají dodnes řadu otázek, dohadů a spekulací. Autoři ve svém výzkumu postupovali podle hierarchického členění potlačovacího aparátu a zaměřili se na špičky represivních složek v protektorátu Čechy a Morava. Práce popisuje osudy mužů ve funkcích velitelů bezpečnostní policie a bezpečnostní služby, pořádkové policie a Waffen-SS, které spolu s armádou představovaly skutečný pilíř německé vlády v protektorátu.

Ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny jsme vydali knihu Kariéry ve službách nacismu

Ve spolupráci s nakladatelstvím Academia jsme vydali Knihu v barvě krve o násilí komunistického režimů vůči undergroundu

Během třiceti sledovaných let trvání komunistického režimu (1960–1989) bylo násilí ze strany Veřejné a Státní bezpečnosti vystaveno na deset tisíc mladých lidí z prostředí (proto)undergroundu a punku. Zástupným důvodem pro často až zběsilé brutální fyzické ataky represivních složek se stala účast „závadové“ mládeže na „ilegálních“ hudebních produkcích, respektive provozování vlastní kultury. Celkem 99 mladých mužů a žen bylo odsouzeno k souhrnnému trestu odnětí svobody v délce 75 let…

Ve spolupráci s nakladatelstvím Academia jsme vydali Knihu v barvě krve o násilí komunistického režimů vůči undergroundu