Archiv příspěvků autoraTina Klauž

Vyšla elektronická kniha Velitelství osvobozeného území v dokumentech 1944–1945

Velitelství osvobozeného území bylo vyšší velitelství, jež v dosavadní vojenské organizaci československé branné moci nemělo obdoby, přesto mu dosud nebyla věnována odpovídající pozornost. Zařazené a dosud většinou nepublikované dokumenty nepocházejí pouze z provenience Velitelství osvobozeného území, obsahují také reakce politiků a upozaděná stanoviska generálů. Nechybí ani svědectví přímých účastníků a krátké telegramy, zprávy nebo hlášení.

Vyšla elektronická kniha Velitelství osvobozeného území v dokumentech 1944–1945

Vyšel soubor studií o pozdním socialismu Co byla normalizace?

Soubor studií Co byla normalizace? se snaží vylíčit pozdně socialistickou společnost v její rozmanitosti, neomezuje se jen na politické špičky nebo opozici. Autoři zachycují pestrou škálu postojů, které se vzpírají jednoznačnému dělení na viníky a oběti. Diktatura podle nich nebyla jen výsledkem vnější mocenské svévole, nýbrž opírala se i o určitý vnitřní konsenzus.

Vyšel soubor studií o pozdním socialismu Co byla normalizace?

Vyšla kniha Václava Velčovského Čeština pod hákovým křížem

Jazyk není pouze nástrojem komunikace, ale je chápán i jako jedno z kritérií národa. V politicky vypjatých časech se mluvčí upínají k jazyku jako ke stěžejní hodnotě, kterou je nutno bránit.
V období nacistické okupace kulminovalo česko-německé nesoužití a jazyk hrál klíčovou roli. Jaké plány měli nacisté s češtinou? Jaké místo v protektorátu zaujímala čeština a němčina? Jak čeština fungovala ve veřejné správě, ve školství a ve vědě? Používání a fungování českého jazyka představuje doposud opomíjené téma výzkumu Protektorátu Čechy a Morava. Kniha Čeština pod hákovým křížem se snaží tuto mezeru zaplnit.

Vyšla kniha Václava Velčovského Čeština pod hákovým křížem

Vyšel sborník Církev za totality — lidé a místa. Sborník k životnímu jubileu opata Heřmana Josefa Tyla

V předkládaném sborníku jsou shromážděny více než dvě desítky příspěvků, které se zaměřují na životní osudy biskupů, teologů, duchovních, řeholníků a řeholnic i aktivních věřících pod likvidačním tlakem okupačního i poúnorového režimu. Věnují se rovněž vývoji potlačovatelského a kontrolního aparátu, ústředí, odkud byla proticírkevní politika řízena, i běžné praxi krajských a okresních církevních tajemníků.

Vyšel sborník Církev za totality — lidé a místa. Sborník k životnímu jubileu opata Heřmana Josefa Tyla