Michal Sklenář, Kristina Uhlíková, Vít Vlnas (eds.): Josef Cibulka. Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století

V rámci osudů české intelektuální elity 20. století patří životní příběh Josefa Cibulky k nejpozoruhodnějším. Spojoval totiž dráhu římskokatolického kněze a špičkového akademika s evropským rozhledem, byl mimořádně plodným badatelem, oblíbeným pedagogem a charismatickým společníkem, pevně zakořeněným nejen v prvorepublikových intelektuálních kruzích. Zároveň představoval typ humanitního vzdělance, který si dokázal udržet renomé napříč několika politickými režimy, včetně dvou totalitních.
Přestože se k odkazu Josefa Cibulky dodnes hlásí hned několik oborů, zůstává v povědomí o jeho životě několik nejasných až problematických momentů. Kolektivní monografie, na níž se podíleli autoři z řad historiků a historiků umění či církevních dějin, se pokouší některá z bílých míst doplnit. Připomíná témata z jeho dodnes platného odborného odkazu a podrobně se věnuje méně známým částem Cibulkova životního příběhu. Nevyhýbá se přitom ani těm vůbec nejspornějším tématům – protektorátnímu působení Josefa Cibulky nebo jeho údajné spolupráci s komunistickou Státní bezpečností.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR – Ústav dějin umění AV ČR – Katolická teologická fakulta UK, Praha 2020, 1. vydání, brož., 376 s., ISBN 978-80-88292-80-7 (ÚSTR), ISBN 978-80-88283-50-8 (ÚDU AV ČR), ISBN 978-80-87922-29-3 (KTF UK)

Knihu Josef Cibulka. Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Prezentace knihy

Rozhovor s historikem Michalem Sklenářem z ÚSTR a historikem umění Vítem Vlnasem z Katolické teologické fakulty UK si lze poslechnout na Soundcloud a Spotify.