Paměť a dějiny 1/2021

Od konce druhé světové války uplynulo více než tři čtvrtě století. Přesto stále zasahuje do osudů lidí. Díky článku historičky Pavly Plaché zjistila osmdesátiletá Milena Ručková z Beskyd, jejíž matka zahynula v nacistickém koncentračním táboře, že má v Anglii pět nevlastních sourozenců. V tomto čísle najdete i další výjimečné příběhy z doby války – případ židovského agenta Gestapa, který se podílel na lovu na své soukmenovce i odbojáře, či osud talentovaného hudebního skladatele, jenž se marně snažil uprchnout z protektorátu. Dozvíte se také, v co věřili příslušníci nacistických bezpečnostních aparátů. Časopis Paměť a dějiny přináší kromě řady historických studií také recenze nových knih a nekrology dvou velkých osobností spojených s disentem – Jana Sokola a Františka Lízny.

Obsah

Editorial

Příběh 20. Století

Kauza

Studie a články

Rozhovor

Objektivem

Ohlasy

V paměti

Zpráva

Recenze

  • Markéta Doležalová: Martin Gilbert – Auschwitz a spojenci
  • Jaromír Mrňka: Jonathan Petropoulos – Umělci za Hitlera. Kolaborace a snaha o sebezáchovu v nacistickém Německu
  • Bohdan Zilynskyj: Volodymyr Vjatrovyč – Ukrajinské 20. století. Utajované dějiny
  • Michal Sklenář: Marek Šmíd – Vatikán a sovětský komunismus 1917–1945

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XV, 2021/01 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Petr Zídek | Redakce: Ondřej Šanca, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Poštovní adresa redakce: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Jakub Jareš, Juraj Kalina, Pavla Plachá, Matěj Spurný, Adam Šůra, Martin Tichý, Patrik Virkner, Petr Zídek | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea, archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Foto na obálce: Fotografie šestileté Mileny Pětrošové, kterou si její otec František po válce vzal s sebou do Anglie. Foto: archiv Mileny Ručkové |

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 75 Kč.