Paměť a dějiny 2/2021

Před sto lety byla založena komunistická strana. A revue Paměť a dějiny si toto výročí připomíná řadou článků. Vůbec první životopisná studie se věnuje zakladateli KSČ Václavu Šturcovi, který je dnes úplně zapomenutou postavou, a to i mezi historiky. Týral Antonín Zápotocký nizozemské vězně v koncentračním táboře Sachsenhausen? Jakou roli při vzniku KSČ hráli anarchisté? A jak silná byla mezi válkami německá část KSČ? To jsou jen některé z otázek, na které Paměť a dějiny hledají odpovědi. Další články se pak týkají 30. výročí odchodu sovětské armády z Československa, který zachytila na svých fotografiích Dana Kyndrová. Revue přináší také nekrology Ivana M. Havla a Jiřiny Šiklové i recenze nových historických knih.

Obsah

Editorial

Kauza

KSČ 100

Příběh 20. století

Studie a články

Odchod 30

Rozhovor

Objektivem

Esej

Polemika

V paměti

Recenze

  • Pavel Kalina: Łukasz STANEK – Architecture in Global Socialism: Eastern Europe, West Africa, and the Middle East in the Cold War
  • Markéta Doležalová: Alfred ROSENBERG – Deníky od roku 1934 do roku 1944
  • Jaromír Mrňka: Radka ŠUSTROVÁ – Zastřené počátky sociálního státu. Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava
  • Michal Pehr: Helmut MOLL (ed.) – Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts
  • Milan Bárta: Prokop TOMEK – Estébáckou Prahou. Průvodce po pražských sídlech Státní bezpečnosti

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XV, 2021/02 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Petr Zídek | Redakce: Vanda Vicherková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Poštovní adresa redakce: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Jakub Jareš, Juraj Kalina, Pavla Plachá, Matěj Spurný, Adam Šůra, Martin Tichý, Patrik Virkner, Petr Zídek | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea, archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Foto na obálce: Komunistky slaví První máj 1934 na Václavském náměstí v Praze. (Transparenty hlásají „Pryč s perzekucí proletářských družstev“ a „Vstupte do Komunistické strany ČSR“.) Foto: ČTK |

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 75 Kč.