Paměť a dějiny 4/2019

Aktuální číslo Paměti a dějin připomíná méně známé téma: během politických procesů 50. let skončilo za mřížemi mnoho architektů, inženýrů, památkářů a techniků, většinou špičkových a zkušených specialistů. Ve věznicích pro ně vznikly tzv. technické ústavy, kde tito novodobí „otroci s inženýrským diplomem“ projektovali sídla národních výborů, sorelové kulturní domy, pětiletková sídliště či exkluzivní letovisko na Orlíku pro komunistické pohlaváry. Série článků a rozhovorů odkrývá souvislosti tohoto fenoménu, který se komunistickému režimu podařilo před veřejností téměř dokonale utajit.

Obsah

Editorial

Studie a články

 • Šárka Koukalová: Otroci s inženýrským diplomem. Technické ústavy ministerstva vnitra a věznění odborníci v 50. a 60. letech
 • Šárka Koukalová: Plánovačka neboli Basoprojekt. Odborné vězeňské složky na Pankráci
 • Šárka Koukalová: Podnik IPRA. Případ údajného rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví
 • Eliška Podholová Varyšová: Poslední funkcionalista. K osobnosti a tvorbě architekta Bedřicha Rozehnala
 • Šárka Koukalová: Jinak lidu, jinak vládcům. Vznik utajeného rekreačního areálu na Orlíku

Rozhovor

 • Šárka Koukalová: Zlatá klec na Pankráci. S Františkem Wiendlem o vězení pro architekty a projektanty
 • Šárka Koukalová: Chtěli z nás vydolovat to nejhodnotnější. Se Zdeňkem Klíbrem o vzpouře proti režimu a věznění ve zvláštní vězeňské složce

Studie a články

 • Jakub Bachtík: Zkáza a vzkříšení Templu. Kapitola z dějin péče o kulturní památky v časech socialistické diktatury
 • Petr Anev: Komunistická opozice 1929–1932. Bílé místo v dějinách KSČ

Příběh 20. století

 • Anna Chlebina: Sokol a novinář. Osudy bílého emigranta Konstantina Belgovského
 • Pavel Mašláň, Lukáš F. Peluněk: Vsetínská pochodeň? Poznámky k životopisu Bohumila Peroutky (1926–1969)

Události

 • Markéta Doležalová: Spoutané církve
 • Markéta Doležalová: Jak komunistický režim „napravoval“ své chyby
 • Michal Šmíd: Ceny Paměti národa byly rozdány již podesáté
 • Pavel Vaněk: Rok 1989 a ochrana státní hranice
Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XIII, 2019/04 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Adam Šůra | Redakce: Jitka Šmídová, Patrik Virkner | Sazba: Zuzana Michálková | Poštovní adresa redakce: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Dita Homolová, Jakub Jareš, Juraj Kalina, Pavla Plachá, Vojtěch Ripka, Jerguš Sivoš, Matěj Spurný, Adam Šůra, Martin Tichý, Prokop Tomek, Patrik Virkner | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea, archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Dům kultury v Ostrově nad Ogří, na jehož vzniku se podíleli odborníci věznění komunistickým režimem. Dostavěn v roce 1955. Fotografie z 11. 2. 2016. Foto: Slavomír Kubeš/ČTK |
Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 75 Kč.