Vojtěch Ripka, Michal Sklenář (eds.): Marginalia Historica 10, číslo 2/2019

Monotematické číslo časopisu vydávaného Katedrou dějin a didaktiky dějepisu PedF UK vychází z fóra Dějiny ve veřejném prostoru. Česká společnost a historická výročí, které připravila vzdělávací platforma Dějiny ve veřejném prostoru. Hlavním tématem sborníku je reflexe vzpomínkové kultury s důrazem na význam historických výročí pro českou společnost – jubilea Jana Husa a Karla IV. nebo takzvané osudové osmičky. Autoři studií se věnují medializaci osmičkových výročí, stranickým festivitám z dob normalizace či oslavám jako příležitosti ke konstrukci lokální identity. Michal Sklenář se zabývá výkladem dějin a současnosti v katedrále sv. Víta. O Janu Husovi v české kulturní paměti píše Kateřina Sixtová. Nad tím, jak učit o zaniklém světe socialistické diktatury, se zamýšlí Bohumil Melichar a Tereza Arndt. Mezinárodní kontext nabízí úvodní studie významného irského badatele Alana McCullyho, jenž se zabývá kulturou vzpomínání a připomínání v rozdělených společnostech na příkladu Severního Irska. Sborník obsahuje také recenze, například příspěvek Vojtěcha Ripky o knize Sama Wineburga Why Learn History (When It’s Already on Your Phone) nebo text Václava Sixty o publikaci EX-pozice. O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury. V čísle najdete i ohlédnutí za konferenčním workshopem Kolik osmiček znáš, tolik máš jedniček a další texty.

Obsah časopisu si můžete prohlédnout zde.

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, ÚSTR, Praha 2019, 1. vydání, brož., 244 s., ISSN 1804-5367

Fórum Dějiny ve veřejném prostoru. Česká společnost a historická výročí (Praha, Dominikánská 8, FF UK, 8.–9. listopadu 2018)