Pavel Kolář: Soudruzi a jejich svět. Sociálně myšlenková tvářnost komunismu

Miliony lidí po celém světě se ve 20. století upsaly myšlence komunismu. Ať byly jejich pohnutky jakékoliv, žádná jiná ideologie neovlivnila moderní dobu tak pronikavě a trvale jako právě vize spravedlivé beztřídní společnosti. Kniha Soudruzi a jejich svět podniká cestu do hlubin této pro nás již exotické mentality: rekonstruuje každodenní jazyk obyčejného komunisty, zkoumá jeho myšlenkový svět, jak se vyvíjel tváří v tvář politickým změnám. V ohnisku práce je pět ústředních motivů komunistické obrazotvornosti: Dějiny, Strana, Národ, Nepřítel a Čas. Autor dochází k závěru, že prostí komunisté nebyli netečnou masou, nýbrž aktivními hybateli dění s bohatými formami politických postojů. Dějiny komunismu, jeho vzestupů a pádů, mohou v tomto pojetí sloužit jako vodítko k pochopení toho, jak fungují ideologie v soudobém světě.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

Nakladatelství Lidové noviny – ÚSTR, Praha 2019, 1. vydání, brož., 296 s., ISBN 978-80-7422-592-5 (NLN), ISBN 978-80-88292-55-5 (ÚSTR)

Knihu Soudruzi a jejich svět. Sociálně myšlenková tvářnost komunismu si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Ohlasy v médiích

Poslední hurá komunistické utopie. Ideologie a utopie v éře poststalinismu (Matěj Metelec, A2, č. 17/2020, s. 27)