Jan Dvořák, Jaroslav Formánek, Adam Hradilek: Čechoslováci v Gulagu III. Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu

Závěrečný díl volné knižní trilogie Čechoslováci v Gulagu představuje dalších dvanáct tragických osudů československých občanů, kteří se v minulosti ocitli z nejrůznějších důvodů v nemilosrdném soukolí sovětského represivního aparátu – a to zdaleka nejen v době světového válečného konfliktu. Podobně jako v minulých dílech jsou zde přiblíženy také životní příběhy některých českých obětí Stalinova Velkého teroru a nechybí ani tematika únosů nepohodlných lidí z Československa v poválečném období.
Společná publikace České televize a Ústavu pro studium totalitních režimů vychází nejen u příležitosti 80. výročí masového exodu z nacisty okupovaného Československa do Sovětského svazu, ale připomíná i smutná jubilea dvou Čechoslováků, kteří měli podstatnou zásluhu na záchraně tisíců svých spoluobčanů z Gulagu. Heliodor Píka a Jakub Koutný po návratu do vlasti a komunistickém puči sami našli smrt v československých věznicích. Píka byl popraven v květnu 1949 v Plzni na Borech, Koutný byl téhož roku odsouzen k 25 letům těžkého žaláře v československých nápravně pracovních táborech a v únoru 1960 zemřel v Leopoldově. Jejich spolupracovníky Andreje Patruse a Pavla Cibereho poslal sovětský soud ve stejné době na 25 let do Gulagu. Na rozdíl od Píky a Koutného se však v roce 1955 oba dočkali propuštění na svobodu a alespoň částečné rehabilitace. I o nich je tato kniha…

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

Česká televize – ÚSTR, Praha 2019, 1. vydání, váz., 224 s., ISBN 978-80-7404-328-4 (Česká televize), ISBN 978-80-88292-52-4 (ÚSTR)

Knihu Čechoslováci v Gulagu III. Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu si můžete zakoupit v internetovém obchodě České televize nebo v jejím kamenném obchodě na Kavčích horách.

Více informací o prvním díle Čechoslováci v Gulagu. Životní osudy krajanů postižených politickými represemi v Sovětském svazu naleznete zde.

Více informací o druhém díle Čechoslováci v Gulagu. Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu naleznete zde.

Prezentace knihy

Prezentace knihy proběhla 10. prosince 2019 v Knihovně Václava Havla. Videozáznam a fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Ohlasy v médiích

Zrazen svou novou vlastí (Ukázka z knihy Čechoslováci v Gulagu III.) – 27. prosince 2019, Hlídací pes.org

Osmdesát popravených Čechů v SSSR (Ukázka z knihy Čechoslováci v Gulagu III.) – 10. ledna 2020, Hlídací pes.org