Jan Dvořák, Jaroslav Formánek, Adam Hradilek: Čechoslováci v Gulagu II. Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu

Druhý díl publikace Čechoslováci v Gulagu přibližuje osudy dalších dvanácti krajanů postižených politickými represemi v Sovětském svazu ve 20. až 50. letech minulého století. Vedle osob nespravedlivě odsouzených k mnoha letům pobytu v pracovních táborech Gulagu představuje i tragické životní příběhy Čechoslováků popravených během stalinských čistek ve 30. letech. Kniha vznikla na základě výzkumu v bývalých sovětských archivech, dostupné literatury a spolupráce s příbuznými obětí.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

Česká televize – ÚSTR, Praha 2018, 1. vydání, váz., 224 s., ISBN 978-80-7404-311-6 (Česká televize), ISBN 978-80-88292-13-5 (ÚSTR)

Knihu Čechoslováci v Gulagu II. Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu si můžete zakoupit v internetovém obchodě České televize nebo v jejím kamenném obchodě na Kavčích horách.

Více informací o prvním díle Čechoslováci v Gulagu. Životní osudy krajanů postižených politickými represemi v Sovětském svazu naleznete zde.

Více informací o třetím díle Čechoslováci v Gulagu III. Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu naleznete zde.

Ohlasy v médiích

V soukolí Gulagu (Jan Adamec, 18. března 2019, Respekt, č. 12/2019)