Kamil Činátl, Jan Mervart, Jaroslav Najbert (eds.): Podoby československé normalizace. Dějiny v diskuzi

Kniha Podoby československé normalizace. Dějiny v diskuzi představuje multižánrovou publikaci věnující se pozdně socialistickému Československu. Autoři nehledají odpověď na klasickou historickou otázku, jak to doopravdy bylo?, jde jim spíše o zachycení dosavadních debat o normalizaci coby živém a často kontroverzním tématu.
V jednom svazku chtějí čtenáři zprostředkovat, jak se na normalizaci dívají rozdílné společenskovědní disciplíny, včetně toho, jak se o ní vyučovalo a vyučuje ve školách. Kniha zohledňuje generační, metodologické, domácí i zahraniční perspektivy, obsahuje přehledové studie, záznamy z živých panelových diskuzí a překlady klíčových zahraničních textů (Gil Eyal, Alexej Jurčak, Jörn Rüsen, Katherine Verderyová).

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017, 1. vydání, brož., 348 s., ISBN 978-80-87912-84-3 (ÚSTR), 978-80-7422-627-4 (NLN)

Knihu Podoby československé normalizace. Dějiny v diskuzi si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.