Kamil Činátl, Jan Mervart, Jaroslav Najbert (eds.): Podoby československé normalizace. Dějiny v diskuzi

Kniha Podoby československé normalizace. Dějiny v diskuzi představuje multižánrovou publikaci věnující se pozdně socialistickému Československu. Autoři nehledají odpověď na klasickou historickou otázku, jak to doopravdy bylo?, jde jim spíše o zachycení dosavadních debat o normalizaci coby živém a často kontroverzním tématu.
V jednom svazku chtějí čtenáři zprostředkovat, jak se na normalizaci dívají rozdílné společenskovědní disciplíny, včetně toho, jak se o ní vyučovalo a vyučuje ve školách. Kniha zohledňuje generační, metodologické, domácí i zahraniční perspektivy, obsahuje přehledové studie, záznamy z živých panelových diskuzí a překlady klíčových zahraničních textů (Gil Eyal, Alexej Jurčak, Jörn Rüsen, Katherine Verderyová).

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017, 1. vydání, brož., 348 s., ISBN 978-80-87912-84-3 (ÚSTR), 978-80-7422-627-4 (NLN)

Knihu Podoby československé normalizace. Dějiny v diskuzi si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.