Vladimír Březina, Kateřina Hloušková, Radek Slabotínský (eds.): Historik skutečně mohutný. K životnímu jubileu Jiřího Pernese

Tato kniha, pocta k významnému životnímu jubileu historika Jiřího Pernese, vychází společnou péčí Ústavu pro studium totalitních režimů, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a nakladatelství Books & Pipes Publishing. Vedle řady podnětných historických studií od přátel a kolegů obsahuje i obsáhlý rozhovor s jubilantem a podrobný soupis jeho díla.

„Jiří Pernes je historik skutečně mohutný, a to nejen svým vzrůstem a robustním autorským dílem. Ve filosofii pojem mohutnost označuje síly zodpovídající za základní duševní projevy člověka (tzv. duševní mohutnosti). Užívá ho již sv. Tomáš Akvinský, jenž rozlišuje mezi mohutností vegetativní (tělesnou) a mohutností smyslového vnímání, rozumu, inteligence, vůle a citu. Pro Jiřího bezpochyby platí, a potvrdí to všichni jeho přátelé, že mohutnost jeho duše, jeho dobrota a kamarádskost, jeho pracovitost, chuť jíst, pít a bavit se, jeho vitalita, zakořeněnost (samozřejmě zde na Moravě), celková chuť do života, galantnost a obdiv k ženské kráse jsou přímo úměrné mohutnosti jeho postavy. Neurotický a úzkostlivý hubeňour Franz Kafka kdesi ve svých Denících lítostivě poznamenává, že jenom v těch skutečně plných nádobách dozrávají věci do svého dobrého konce. Nejenom literárně, ale tak nějak celkově, životně (vzpomeňme pověstnou Kafkovu bázeň před ženami). I když je toto tvrzení samozřejmě příliš generalizující, pro Jiřího Pernese bezpochyby platí. Více je zde skutečně více.“
(Z předmluvy Františka Mikše)

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Books & Pipes Publishing, Brno 2018, 1. vydání, brož., 408 s., ISBN 978-80-88292-07-4 (ÚSTR), ISBN 978-80-7485-163-6 (B&P Publishing), ISBN 987-80-7561-124-6 (UJEP)