Vladimír Březina, Kateřina Hloušková, Radek Slabotínský (eds.): Historik skutečně mohutný. K životnímu jubileu Jiřího Pernese

Tato kniha, pocta k významnému životnímu jubileu historika Jiřího Pernese, vychází společnou péčí Ústavu pro studium totalitních režimů, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a nakladatelství Books & Pipes Publishing. Vedle řady podnětných historických studií od přátel a kolegů obsahuje i obsáhlý rozhovor s jubilantem a podrobný soupis jeho díla.

„Jiří Pernes je historik skutečně mohutný, a to nejen svým vzrůstem a robustním autorským dílem. Ve filosofii pojem mohutnost označuje síly zodpovídající za základní duševní projevy člověka (tzv. duševní mohutnosti). Užívá ho již sv. Tomáš Akvinský, jenž rozlišuje mezi mohutností vegetativní (tělesnou) a mohutností smyslového vnímání, rozumu, inteligence, vůle a citu. Pro Jiřího bezpochyby platí, a potvrdí to všichni jeho přátelé, že mohutnost jeho duše, jeho dobrota a kamarádskost, jeho pracovitost, chuť jíst, pít a bavit se, jeho vitalita, zakořeněnost (samozřejmě zde na Moravě), celková chuť do života, galantnost a obdiv k ženské kráse jsou přímo úměrné mohutnosti jeho postavy. Neurotický a úzkostlivý hubeňour Franz Kafka kdesi ve svých Denících lítostivě poznamenává, že jenom v těch skutečně plných nádobách dozrávají věci do svého dobrého konce. Nejenom literárně, ale tak nějak celkově, životně (vzpomeňme pověstnou Kafkovu bázeň před ženami). I když je toto tvrzení samozřejmě příliš generalizující, pro Jiřího Pernese bezpochyby platí. Více je zde skutečně více.“
(Z předmluvy Františka Mikše)

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

Books & Pipes Publishing – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – ÚSTR, Brno 2018, 1. vydání, brož., 408 s., ISBN 978-80-7485-163-6 (B&P Publishing), ISBN 987-80-7561-124-6 (UJEP), ISBN 978-80-88292-07-4 (ÚSTR)

Knihu Historik skutečně mohutný. K životnímu jubileu Jiřího Pernese si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích.