Církev československá (husitská)

Filtrovat v seznamu:


Výstupy k projektu

A) Monografie
 • JINDRA, Martin: Strážci lidskosti. Dvanáct příběhů příslušníků CČS(H) vězněných po únoru 1948. Blahoslav ve spolupráci s NO CČSH Praha 1 – Staré Město, Praha 2007, s. 163. (ISBN 80-7000-089-9)
 • JINDRA, Martin: Z milosti trpět pro Krista. Životní příběh faráře Církve československé (husitské) Václava Mikuleckého. Blahoslav ve spolupráci s NO CČSH Praha 1 – Staré Město, Praha 2011, 379 s. (ISBN 978-80-7000-067-0)
 • JINDRA, Martin: Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945. ÚSTR – CČSH, Praha 2017, s. 698. (ISBN 978-80-87912-80-5 ÚSTR, 978-80-7000-141-7 CČSH)
B) Kolektivní monografie
 • JINDRA, Martin: Církev československá (husitská) v období komunistické totality. In: 90 let Církve československé husitské (odpovědní redaktoři: KUČERA, Zdeněk – BUTTA, Tomáš). CČSH ve spolupráci s NO CČSH Praha 1 – Staré Město, Praha 2010, s. 91–117. (ISBN 978-80-7000-047-2)
C) Studie v odborných periodikách a sbornících
 • JINDRA, Martin: Jan Lomoz, jeden ze sabotérů České ligy proti bolševismu. In: Paměť a dějiny, roč. 4, 1/2010, s. 79–92.
 • JINDRA, Martin: Duchovní Církve československé (husitské) věznění v Malé pevnosti Terezín. In: Terezínské listy, 38/2010, s. 89–102. (ISBN 978-80-87242-16-2)
 • JINDRA, Martin: Případ olomouckého faráře Církve československé Augustina Jünglinga. In: Sborník k mezinárodní konferenci Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. ÚSTR, Praha 2010, s. 331–338. (ISBN 978-80-87211-42-7)
 • JINDRA, Martin: Odbojová činnost a perzekuce příslušníků Církve československé (husitské) během okupace. In: JINDRA, Martin – BUTTA, Tomáš – FRÝDL, David (eds.): Církev československá husitská v odboji za 2. světové války. Sborník k 65. výročí rozhlasového vysílání z Husova sboru v Praze-Vinohradech. CČSH, Praha 2010, s. 8–16. (ISBN 978-80-7000-050-2)
 • JINDRA, Martin: Životní příběh faráře Václava Mikuleckého na pozadí V. řádného sněmu Církve československé (husitské). In: Securitas Imperii, č. 19 (2/2011), s. 44–109. (ISSN 1804-1612)
 • JINDRA, Martin: Životní putování moravského biskupa Církve československé PhDr. Bohumíra Cigánka. In: Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi (odpovědný redaktor: SVOBODA, Libor). ÚSTR, Praha 2012, s. 157–171. (ISBN 978-80-87211-69-4)
 • JINDRA, Martin: Perzekuce Církve československé (husitské) po únoru 1948. In: KUBÍN, Petr (ed.): Brány pekelné ji nepřemohou. Kapitoly z pronásledování církví v Československu kolem roku 1950. Karolinum. Praha 2013, s. 94–109. (ISBN 978-80-246-2085-5)
 • JINDRA, Martin: Kalich, srp a kladivo? Zneužití institutu národní správy na příkladu Církve československé (husitské) v komparaci s poválečným děním v České pravoslavné eparchii. In: Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 2, s. 24–38.
 • JINDRA, Martin – FRÝDL, David: Církev československá (husitská) v protinacistickém odboji. Katalog ke stejnojmenné výstavě, NO CČSH Praha-Vršovice a Vinohrady, Praha 2013.
 • JINDRA, Martin: Rok 1953 jako jedno z přelomových období v církevní politice v komunistickém Československu. In: Petráš, Jiří – Svoboda, Libor (eds.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. ÚSTR, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Praha 2014, s. 142–160.
 • JINDRA, Martin: Vzpomínka na Miloně Zemena, českokrumlovského faráře „od sv. Martina“. In: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, roč. 51, č. 1/2014, s. 45–52.
 • JINDRA, Martin: Březohorský liturg Alois Tuháček. In: Podbrdsko, roč. XXI/2014, s. 221–226.
D) Popularizační články
 • JINDRA, Martin: Člověk, jenž byl hoden svého jména. Český zápas, 12/2004, s. 2.
 • JINDRA, Martin: Metoděj Cyril Metelka. Věrni zůstaneme, 1/2008, s. 2–4.
 • JINDRA, Martin: „Člověk nesmí být na sebe měkký“, (Eva Soukalová, rozená Čížková). Husita, 3/2009, s. 12–17.
 • JINDRA, Martin: Naplnění lidství jednoho z našich bratří, (MUC. Jan Opletal). Český zápas, 45/2009, s. 3.
 • JINDRA, Martin: On musí růst, já však se menšit. Životní příběh Zdenky Schubertové. Husita, 1/2010, s. 14–17.
 • JINDRA, Martin: Život s Ježíšem zvítězil nad smrtí, (PhDr. Eva Mádrová). Český zápas, 2/2010, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Jubileum sestry farářky Marty Jurkové. Husita, 2/2010, s. 10–14.
 • JINDRA, Martin: Pane, za všechno díky, (farář Rostislav Valušek). Husita, 3/2010, s. 6–9.
 • JINDRA, Martin: Odbojová činnost a perzekuce příslušníků CČS(H) v době okupace (1). Český zápas, 19/2010, s. 1.
 • JINDRA, Martin: Odbojová činnost a perzekuce příslušníků CČS(H) v době okupace (2). Český zápas, 20/2010, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Odbojová činnost a perzekuce příslušníků CČS(H) v době okupace (3). Český zápas, 21/2010, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Odbojová činnost a perzekuce příslušníků CČS(H) v době okupace (4). Český zápas, 22/2010, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Životní příběh jednoho z terezínských vězňů, faráře Karla Vodičky. Český zápas, 31/2010, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Pomocné technické prapory a CČSH. Český zápas, 40/2010, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Nečekaná životní cesta faráře Jiřího Bauera (1). Český zápas, 15/2011, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Nečekaná životní cesta faráře Jiřího Bauera (2). Český zápas, 16/2011, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Nečekaná životní cesta faráře Jiřího Bauera (3). Český zápas, 18/2011, s. 3.
 • JINDRA, Martin: „Nesu vám všem své hanácké srdce. Přijměte je s láskou!“ Poválečné putování moravského biskupa PhDr. Bohumíra Cigánka. Blahoslav 2012, Praha 2011, s. 109–118.
 • JINDRA, Martin: Ladislav Kopal a vojenská duchovní služba CČS(H) (1). Český zápas, 31/2012, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Ladislav Kopal a vojenská duchovní služba CČS(H) (2). Český zápas, 32/2012, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Radostná víra faráře Františka Božovského. Podbrdsko, roč. XIX, s. 291–298.
 • JINDRA, Martin: Jaroslav Bendl – svou svobodu budeme hájit životem. Blahoslav 2013, Praha 2012, s. 103–107.
 • JINDRA, Martin: Přispěl ke změně netečného světa. Národní Osvobození, 22/2013, s. 2.
 • JINDRA, Martin: Bude-li redaktorem dr. Zdeněk Trtík, nebude mít státní správa pro Náboženskou revue papír. Blahoslav 2014, Praha 2013, s. 48–53.
 • JINDRA, Martin: Farář Linhart Hodík, jenž netrpěl a nezemřel zbytečně. Blahoslav 2014, Praha 2013, s. 80–83.
 • JINDRA, Martin: „Věčný kritik“ farář František Houska. Český zápas, 14/2013, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: „Nikdo mně ještě nepřiblížil Boha tak jako Tuháček“. Český zápas, 26/2013, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Život psaný na kolenou. Český zápas, 52/2013, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Život psaný na kolenou. Český zápas, 1/2014, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Lnářský farář Adolf Arnošt. Český zápas, 2/2014, s. 9.
 • JINDRA, Martin: Davidovsky neohrožené srdce Františka Janků. Český zápas, 12/2014, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: I naše církev měla své Wintony či Pittry. Český zápas, 15/2014, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Sdružení žen v CČS. Český zápas, 19/2014, s. 5.
 • JINDRA, Martin: Pohled na církve vzešlé z jednoho kmene trochu jinak. Český zápas, 32/2014, s. 6.
 • JINDRA, Martin: Křesťan a sportovec Oldřich Richter. Český zápas, 42/2014, s. 3.
 • JINDRA, Martin: „Vyslankyně“ v curyšském Husově sboru Daniela Rajmonová. Blahoslav 2015, Praha 2014, s. 45–48.
 • JINDRA, Martin: Nedožité 100. výročí narození Rudolfa Horského. Český zápas, 49/2014, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: První nově postavený sbor CČS(H). Český zápas, 2/2015, s. 1.
 • JINDRA, Martin: Vzpomínka na prof. Aloise Tuháčka. Český zápas, 8/2015, s. 3.
E) Výstavy
 • Příběhy bezpráví z vězeňských spisů. Projekt společnosti Člověk v tísni vytvořený ve spolupráci s Národním archivem, Praha 2007 (spoluautor JINDRA, Martin).
 • Stálá výstava Perzekuce církví 1948–1989 v klášteře Teplá. KPV, Národní archiv a Klášter premonstrátů Teplá. Teplá 2008 (spolupráce na portrétech nekatolických kněží JINDRA, Martin).
 • My jsme to nevzdali. Příběhy 20. století. Městská část Praha 1, Post Bellum, ÚSTR. Praha 2009 (spolupráce na portrétech pamětníků JINDRA, Martin).
 • Historie Církve československé husitské a Náboženské obce CČSH Rudná u Prahy. Výstava realizovaná při příležitosti 90. výročí CČSH a 87. výročí slavnostního otevření prvního nově postaveného sboru CČSH v Hořelici (Rudné u Prahy). Archiv Pražské diecéze CČSH. Rudná u Prahy 2010 (autor výstavy JINDRA, Martin).
 • Od Husa k církvi husitské. Výstava realizovaná při příležitosti vzniku Náboženské obce CČSH v Čelákovicích a založení Husova sboru. NO CČSH v Čelákovicích a Městské muzeum v Čelákovicích. Čelákovice 2010 (spolupráce na portrétech duchovních JINDRA, Martin).
 • Atentát na Heydricha. Sedmdesát příběhů Paměti národa. Post Bellum 2012 (spolupráce na portrétech pamětníků JINDRA, Martin).
 • Historie Církve československé husitské. Výstava realizovaná v rámci projektu Noc kostelů. Archiv Pražské diecéze CČSH. Mladá Boleslav 2012 (autor výstavy JINDRA, Martin).
 • Církev československá (husitská) v protinacistickém odboji. Archiv Pražské diecéze CČSH ve spolupráci s Náboženskou obcí CČSH Praha-Vršovice. Praha 2013 (autor výstavy JINDRA, Martin).
 • Sviťte jako hvězdy. Osobnosti Církve československé (husitské) v období dvou totalit 20. století. Archiv Pražské diecéze CČSH ve spolupráci s ÚR CČSH (autor koncepce výstavy a portrétů osobností JINDRA, Martin).
F) Vystoupení na vědeckých konferencích
 • JINDRA, Martin: Perzekuce Církve československé (husitské) po únoru 1948. Pronásledování římsko-katolické církve v Československu 1948–1960. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 2009.
 • JINDRA, Martin: Případ olomouckého faráře Církve československé Augustina Jünglinga. Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. ÚSTR 2010.
 • JINDRA, Martin: Duchovní Církve československé (husitské) věznění v Malé pevnosti Terezín. Malá pevnost Terezín a nacistická perzekuce v českých zemích 1940–1945. Památník Terezín 2010.
 • JINDRA, Martin: Rok 1953 jako jedno z přelomových období v církevní politice v komunistickém Československu. Rok 1953 v Československu. ÚSTR, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice 2013.