Archiv příspěvků autoraTina Klauž

Vydali jsme sborník Hvězdná hodina undergroundu o Československu a undergroundu v letech 1976–1981

Během roku 1976 plnil český underground titulky a zpravodajství komunistických sdělovacích prostředků. První systematické tažení normalizačního režimu vůči podzemní komunitě nevedlo k jejímu zničení, ale ke sjednocení roztříštěné opozice na společné platformě – Chartě 77. Parodoxně zásluhou komunistické represivní mašinerie došlo nejen ke zpolitizování, avšak zejména ke zpopularizování undergroundu.

Vydali jsme sborník Hvězdná hodina undergroundu o Československu a undergroundu v letech 1976–1981

Vyšlo nové číslo časopisu Paměť a dějiny

Hlavním tématem třetího čísla jsou represe, jimž byli v sovětském Gulagu v evropské části dnešního Ruska – Republice Komi a středním Povolží – vystaveni občané Československa a čeští krajané z Ruska a Ukrajiny. K tomuto tématu přináší číslo také unikátní, nikdy nepublikované fotografie táborů, pořízené NKVD. Další materiály se pak věnují čistkám v KSČ ve 40. a 50. letech, zapomenutému chartistovi Janu Součkovi nebo tradici 17. listopadu.

Vyšlo nové číslo časopisu Paměť a dějiny

Vyšla kniha Útěk z Leopoldova o legendárním útěku vězňů z nejkrutější věznice v komunistickém Československu

Třísvazková publikace Útěk z Leopoldova. Věznice, odboj, doba. Padesátá léta v Československu historika Jaroslava Rokoského pojednává o legendárním útěku šestice vězňů z nejkrutější věznice v komunistickém Československu, který se uskutečnil 2. ledna 1952, a zasazuje jej do kontextu politické situace v zemi pár let po nástupu komunistů k moci.

Vyšla kniha Útěk z Leopoldova o legendárním útěku vězňů z nejkrutější věznice v komunistickém Československu

Vyšla anglickojazyčná kolektivní monografie Beyond the Revolution in Russia

Mezinárodní tým autorů představuje ruskou revoluci r. 1917 v široké interdisciplinární perspektivě komparatistiky, hospodářských a politických dějin, sociální geografie a urbanismu, literatury, mediálních studií a politologie. Ruskou revoluci pojímá nejen jako událost s bezprostředními důsledky, ale zabývá se také střednědobými sociálními a ekonomickými proměnami a dlouhodobou rekonfigurací politiky a kultury.

Vyšla anglickojazyčná kolektivní monografie Beyond the Revolution in Russia

Vyšla zevrubná monografie o zrodu, vývoji a činnosti ukrajinského radikálního nacionalismu

Kniha Jablko z oceli historika Davida Svobody je v českém akademickém prostředí prvním pokusem podat objektivní obraz zrodu a formativní etapy hnutí, jehož historická role dělí nejen historiky, ale i celé národy a jejich politické reprezentace. Poctivě osvětluje nelehkou problematiku ukrajinsko-polských vztahů a na základě kritického vyhodnocení impozantního množství pramenů přináší erudovaný, přitom čtenářsky vstřícný výklad jednoho z nejzapeklitějších problémů v minulosti středovýchodní Evropy.

Vyšla zevrubná monografie o zrodu, vývoji a činnosti ukrajinského radikálního nacionalismu

Přečtěte si první letošní číslo Securitas Imperii

Životní příběh Marty Hellmuthové, politické vězeňkyně a překladatelky populárního Waltariho románu Egypťan Sinuhet, snaha o reformu bezpečnostního aparátu v 60. letech nebo personální politika Gestapa na pražské řídící úřadovně – to vše tvoří spolu s dalšími tématy obsah prvního letošního čísla časopisu Securitas Imperii. Aktuální číslo si přečtěte on-line na zbrusu novém webu časopisu.
Přečtěte si první letošní číslo Securitas Imperii

Ve spolupráci s nakladatelstvím Academia jsme vydali knihu Praha v červnu 1953 o dělnické revoltě proti měnové reformě

1. června 1953 vstoupilo do stávky několik významných pražských průmyslových podniků v čele s ČKD Stalingrad. Dělníci se bouřili proti sociálním důsledkům ohlášené měnové reformy, vyšli z bran továren, a připravovali dokonce protestní pochod na Pražský hrad. Politické důsledky takového činu by byly nedozírné. Dochované dokumenty včetně unikátních fotografií umožnily autorovi knihy Jakubu Šloufovi rekonstruovat nejen tyto zapomenuté červnové události, ale také obecnější atmosféru v tehdejším průmyslu.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Academia jsme vydali knihu Praha v červnu 1953 o dělnické revoltě proti měnové reformě

Vyšlo nové číslo časopisu Paměť a dějiny

V aktuálním čísle si připomínáme dvě kulatá výročí. Před sto lety byla v Československu založena komunistická strana. Vůbec první životopisná studie se věnuje dnes zcela zapomenutému zakladateli KSČ Václavu Šturcovi. Týral Antonín Zápotocký nizozemské vězně v koncentračním táboře Sachsenhausen? Jakou roli při vzniku KSČ hráli anarchisté? A jak silná byla mezi válkami německá část KSČ? Další články se pak týkají 30. výročí odchodu sovětské armády z Československa, který zachytila na svých fotografiích Dana Kyndrová.

Vyšlo nové číslo časopisu Paměť a dějiny

Ve spolupráci s Nakladatelstvím Karolinum jsme vydali knihu Vězení jako zrcadlo společnosti

Jak se vězeňství od šedesátých let vyvíjelo a jaké myšlenky v převýchově byly uplatňovány? S jakými podmínkami se nejenom političtí vězni museli vyrovnat? Jak personál přistupoval k odsouzeným a obhajoval použití disciplíny a těžké práce? To jsou otázky, na které se autoři knihy Klára Pinerová, Michal Louč a Kristýna Bušková snaží odpovědět. Ukazují, že se ve vězeňství zrcadlí charakter celé společnosti a mnohé o ní vypovídá.

Ve spolupráci s Nakladatelstvím Karolinum jsme vydali knihu Vězení jako zrcadlo společnosti

Vydali jsme knihu Obyčejná elita o historii SS v Dolních Rakousích a na jižní Moravě

Allgemeine SS, neozbrojená část SS, byly před vypuknutím druhé světové války nejpočetnější odnoží SS. Přes tento fakt ale zůstaly dlouhá desetiletí stranou pozornosti historiků. Jan Zumr se ve své knize věnuje Allgemeine SS v oblasti Dolních Rakous a jižní Moravy, jejich činnosti, personálnímu obsazení a poválečnému trestnímu stíhání jejich příslušníků. Šlo skutečně o nacionálněsocialistickou elitu, nebo jen o fasádu zakrývající neutěšenou realitu?

Vydali jsme knihu Obyčejná elita o historii SS v Dolních Rakousích a na jižní Moravě