Archiv příspěvků autoraTina Klauž

Vydali jsme knihu Obyčejná elita o historii SS v Dolních Rakousích a na jižní Moravě

Allgemeine SS, neozbrojená část SS, byly před vypuknutím druhé světové války nejpočetnější odnoží SS. Přes tento fakt ale zůstaly dlouhá desetiletí stranou pozornosti historiků. Jan Zumr se ve své knize věnuje Allgemeine SS v oblasti Dolních Rakous a jižní Moravy, jejich činnosti, personálnímu obsazení a poválečnému trestnímu stíhání jejich příslušníků. Šlo skutečně o nacionálněsocialistickou elitu, nebo jen o fasádu zakrývající neutěšenou realitu?

Vydali jsme knihu Obyčejná elita o historii SS v Dolních Rakousích a na jižní Moravě

Přečtěte si on-line první letošní číslo revue Paměť a dějiny

Historické bádání může měnit lidské osudy. Díky historičce Pavle Plaché zjistila osmdesátiletá Milena Ručková, jejíž matka zahynula v nacistickém koncentračním táboře, že má v Anglii pět nevlastních sourozenců. V tomto čísle najdete i další výjimečné příběhy z doby války – případ židovského agenta Gestapa, který se podílel na lovu na své soukmenovce i odbojáře, či osud talentovaného hudebního skladatele, jenž se marně snažil uprchnout z protektorátu. A o tom, že historické bádání může do života lidí zasahovat i méně vítaným způsobem, píše ve svém článku Jan Adamec. Podrobně mapuje soudní spory, v nichž figurovaly tři historičky holokaustu.

Přečtěte si on-line první letošní číslo revue Paměť a dějiny

Vyšla kolektivní monografie o knězi, pedagogovi a historikovi umění Josefu Cibulkovi

V rámci osudů české intelektuální elity 20. století patří životní příběh Josefa Cibulky k nejpozoruhodnějším. Spojoval totiž dráhu římskokatolického kněze a špičkového akademika s evropským rozhledem, byl mimořádně plodným badatelem, oblíbeným pedagogem a charismatickým společníkem, pevně zakořeněným nejen v prvorepublikových intelektuálních kruzích. Zároveň představoval typ humanitního vzdělance, který si dokázal udržet renomé napříč několika politickými režimy, včetně dvou totalitních. Kniha připomíná témata z jeho dodnes platného odborného odkazu a podrobně se věnuje méně známým částem Cibulkova životního příběhu.

Vyšla kolektivní monografie o knězi, pedagogovi a historikovi umění Josefu Cibulkovi

Ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny jsme vydali knihu Kariéry ve službách nacismu

Brutalita i výkonnost potlačovacího aparátu nacistického Německa vyvolávají dodnes řadu otázek, dohadů a spekulací. Autoři ve svém výzkumu postupovali podle hierarchického členění potlačovacího aparátu a zaměřili se na špičky represivních složek v protektorátu Čechy a Morava. Práce popisuje osudy mužů ve funkcích velitelů bezpečnostní policie a bezpečnostní služby, pořádkové policie a Waffen-SS, které spolu s armádou představovaly skutečný pilíř německé vlády v protektorátu.

Ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny jsme vydali knihu Kariéry ve službách nacismu

Ve spolupráci s nakladatelstvím Academia jsme vydali Knihu v barvě krve o násilí komunistického režimů vůči undergroundu

Během třiceti sledovaných let trvání komunistického režimu (1960–1989) bylo násilí ze strany Veřejné a Státní bezpečnosti vystaveno na deset tisíc mladých lidí z prostředí (proto)undergroundu a punku. Zástupným důvodem pro často až zběsilé brutální fyzické ataky represivních složek se stala účast „závadové“ mládeže na „ilegálních“ hudebních produkcích, respektive provozování vlastní kultury. Celkem 99 mladých mužů a žen bylo odsouzeno k souhrnnému trestu odnětí svobody v délce 75 let…

Ve spolupráci s nakladatelstvím Academia jsme vydali Knihu v barvě krve o násilí komunistického režimů vůči undergroundu

Vyšlo druhé letošní číslo časopisu Paměť a dějiny

Úvodní studie mapuje osud ikonického sousoší Sbratření, v němž se odráží naše poválečná historie. Z dalších studií se čtenář dozví třeba to, jak se režim hlásající „vědecký ateismus“ snažil neutralizovat cyrilometodějské oslavy v roce 1985 a proč věřící tlaku režimu čelili s nebývalou odvahou. Zaujmou též dokumenty, které ukazují překvapivou ochotu některých osobností tehdejšího veřejného života připojit se k tzv. Antichartě. Rozhovor se Štěpánem Černouškem pak odhalí, proč je důležité rozumět Rusku – nejen jeho minulosti, ale i současnosti.

Vyšlo druhé letošní číslo časopisu Paměť a dějiny

První letošní číslo časopisu Securitas Imperii je věnováno 30. výročí pádu komunistických režimů ve Východní Evropě

Další monotematické, celkově již šestatřicáté číslo časopisu Securitas Imperii je věnováno roku 1989, tedy 30. výročí pádu komunistických režimů ve Východní Evropě. Studie nabízí širší, nejen středoevropský pohled na tehdejší události, ale nejvíce pozornosti se pochopitelně dostává událostem domácím. Vzhledem k potenciálu zaujmout i zahraniční čtenáře je toto číslo anglicko-české – obsahuje  studie v angličtině a rubriky Rozhovor a Recenze v češtině.

První letošní číslo časopisu Securitas Imperii je věnováno 30. výročí pádu komunistických režimů ve Východní Evropě

Vydali jsme knihu Třídní (ne)spravedlnost. Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989

Vedle úvodního textu obsahujícího obecné shrnutí trestněprávní perzekuce v letech 1948–1989 v knize nalezneme studie mapující zneužívání poválečného retribučního soudnictví, zákulisí fungování Státního soudu, proměnu charakteru trestněprávní perzekuce na přelomu šedesátých a sedmdesátých let a postihy za různé formy verbálních projevů v období tzv. normalizace. Součástí knihy je i rozsáhlá edice dokumentů přibližující pohled speciálního odboru Generální prokuratury ČSSR na tzv. protistátní trestnou činnost v Československu.

Vydali jsme knihu Třídní (ne)spravedlnost. Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989

Podíleli jsme se na vydání časopisu Marginalia Historica s příspěvky z fóra Dějiny ve veřejném prostoru

V monotematickém čísle časopisu najdete vybrané příspěvky z konference Dějiny ve veřejném prostoru. Česká společnost a historická výročí. Spojující linkou je reflexe vzpomínkové kultury a významných výročí, ať už jde o jubilea Jana Husa a Karla IV. nebo takzvané osudové osmičky. Mezinárodní kontext nabízí úvodní studie významného irského badatele Alana McCullyho, který se zabývá kulturou vzpomínání a připomínání v rozdělených společnostech na příkladu Severního Irska. Nechybí ani recenze nebo rubrika věnující se didaktice.

Podíleli jsme se na vydání časopisu Marginalia Historica s příspěvky z fóra Dějiny ve veřejném prostoru

Nové číslo časopisu Paměť a dějiny připomíná, jak komunisté využívali práci vězněných architektů

Aktuální číslo připomíná méně známé téma: během politických procesů 50. let skončilo za mřížemi mnoho architektů, inženýrů, památkářů a techniků, většinou špičkových a zkušených specialistů. Ve věznicích pro ně vznikly tzv. technické ústavy, kde tito novodobí „otroci s inženýrským diplomem“ projektovali sídla národních výborů, sorelové kulturní domy, pětiletková sídliště či exkluzivní letovisko na Orlíku pro komunistické pohlaváry. Série článků a rozhovorů odkrývá souvislosti tohoto fenoménu, který se komunistickému režimu podařilo před veřejností téměř dokonale utajit.

Nové číslo časopisu Paměť a dějiny připomíná, jak komunisté využívali práci vězněných architektů