Archiv příspěvků autoraTina Klauž

Ve spolupráci s Nakladatelství Karolinum jsme vydali knihu Ženy v politice. Role a postavení vrcholných političek v Československu 1948–1968

Československé političky navazovaly po 2. světové válce na prvorepublikovou zkušenost aktivní politické participace svých předchůdkyň, dělo se to však ve zcela novém geopolitickém uspořádání světa. Jejich politická činnost byla významně ovlivněna specifiky nedemokratického režimu a všeprostupující komunistickou ideologií. Autorka knihy Jana Kočišková objasňuje, jak se tato situace lišila od předválečných let, jakými cestami se ženy dostávaly do vrcholné politiky, jaký na ní měly podíl, s jakými obtížemi se potýkaly a jakým tématům se věnovaly v období 1948 a 1968.

Ve spolupráci s Nakladatelství Karolinum jsme vydali knihu Ženy v politice. Role a postavení vrcholných političek v Československu 1948–1968

Ve spolupráci s FF UJEP jsme vydali knihu historika Milana Bárty o Josefu Pavlovi

Josef Pavel (1908–1973) patří k výrazným postavám našich soudobých dějin. Jeho životní příběh je příběhem jedné generace okouzlené komunismem, která prožila rozhodující okamžiky 20. století a dočkala se krutého probuzení. Za svůj život toho stihnul opravdu hodně – byl dobrovolníkem mezinárodních brigád ve Španělsku, pracovníkem komunistického aparátu, velitelem Lidových milicí, politickým vězněm i ministrem vnitra.

Ve spolupráci s FF UJEP jsme vydali knihu historika Milana Bárty o Josefu Pavlovi

Nové číslo revue Paměť a dějiny se zabývá různými aspekty české zkušenosti s nacistickou okupací

První letošní číslo ve třech tematických sekcích – okupace, odboj, osvobození – otevírá pozapomenuté nebo málo známé příběhy spojené s druhou světovou válkou. Dočtete se o poměrech, které vládly na statku vdovy po zastupujícím říšském protektorovi Reinhardu Heydrichovi v Panenských Břežanech, o Češích nuceně nasazených za polárním kruhem nebo o cestě Miroslava Zikmunda s transportem vězňů z osvobozeného nacistického tábora Flossenbürg do Tábora.

Nové číslo revue Paměť a dějiny se zabývá různými aspekty české zkušenosti s nacistickou okupací

Na webu je dostupná edice dokumentů k PVVZ

Petiční výbor Věrni zůstaneme patřil k nejvýznamnějším ilegálním odbojovým skupinám, které působily v letech 2. světové války na území Protektorátu Čechy a Morava. Na našem webu je nyní volně ke stažení edice dokumentů z činnosti PVVZ včetně ilegálního tisku, na jehož vydání se odbojová skupina podílela. Edici uspořádal a úvodní studií opatřil historik Stanislav Kokoška.

Na webu je dostupná edice dokumentů k PVVZ

Vydali jsme knihu Revize politických procesů a rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu

Politicky motivovaná trestněprávní perzekuce na konci čtyřicátých let a v letech padesátých 20. století v Československu i dalších zemích sovětského bloku se po jeho zhroucení stala předmětem širokého zájmu historiků i publicistů. Totéž nelze říci o revizi těchto procesů a rehabilitaci jejich obětí, byť měly významný politický, společenský i morální dopad. Kniha představuje příspěvek k tomuto důležitému tématu československých dějin.

Vydali jsme knihu Revize politických procesů a rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu

Nové číslo časopisu Paměť a dějiny se věnuje gastarbeiterům v komunistickém Československu

Aktuální číslo otevírá doposud neprobádané téma zahraničních pracovníků v letech 1945–1989. Jednotlivé články, které popisují zaměstnávání Poláků, Kubánců, Vietnamců, Jugoslávců a dalších národností, přinášejí mnohá pozoruhodná fakta a kladou otázky, s nimiž se bude muset vyrovnat další výzkum. Revue přináší také portrét britského politika Alfreda Duffa Coopera a analyzuje proces sesazování Ludvíka Svobody z funkce prezidenta v roce 1975. Věnuje se i dvěma nepotrestaným vraždám z let 1944–1945.

Nové číslo časopisu Paměť a dějiny se věnuje gastarbeiterům v komunistickém Československu

Vydali jsme sborník Hvězdná hodina undergroundu o Československu a undergroundu v letech 1976–1981

Během roku 1976 plnil český underground titulky a zpravodajství komunistických sdělovacích prostředků. První systematické tažení normalizačního režimu vůči podzemní komunitě nevedlo k jejímu zničení, ale ke sjednocení roztříštěné opozice na společné platformě – Chartě 77. Parodoxně zásluhou komunistické represivní mašinerie došlo nejen ke zpolitizování, avšak zejména ke zpopularizování undergroundu.

Vydali jsme sborník Hvězdná hodina undergroundu o Československu a undergroundu v letech 1976–1981

Vyšlo nové číslo časopisu Paměť a dějiny

Hlavním tématem třetího čísla jsou represe, jimž byli v sovětském Gulagu v evropské části dnešního Ruska – Republice Komi a středním Povolží – vystaveni občané Československa a čeští krajané z Ruska a Ukrajiny. K tomuto tématu přináší číslo také unikátní, nikdy nepublikované fotografie táborů, pořízené NKVD. Další materiály se pak věnují čistkám v KSČ ve 40. a 50. letech, zapomenutému chartistovi Janu Součkovi nebo tradici 17. listopadu.

Vyšlo nové číslo časopisu Paměť a dějiny

Vyšla kniha Útěk z Leopoldova o legendárním útěku vězňů z nejkrutější věznice v komunistickém Československu

Třísvazková publikace Útěk z Leopoldova. Věznice, odboj, doba. Padesátá léta v Československu historika Jaroslava Rokoského pojednává o legendárním útěku šestice vězňů z nejkrutější věznice v komunistickém Československu, který se uskutečnil 2. ledna 1952, a zasazuje jej do kontextu politické situace v zemi pár let po nástupu komunistů k moci.

Vyšla kniha Útěk z Leopoldova o legendárním útěku vězňů z nejkrutější věznice v komunistickém Československu

Vyšla anglickojazyčná kolektivní monografie Beyond the Revolution in Russia

Mezinárodní tým autorů představuje ruskou revoluci r. 1917 v široké interdisciplinární perspektivě komparatistiky, hospodářských a politických dějin, sociální geografie a urbanismu, literatury, mediálních studií a politologie. Ruskou revoluci pojímá nejen jako událost s bezprostředními důsledky, ale zabývá se také střednědobými sociálními a ekonomickými proměnami a dlouhodobou rekonfigurací politiky a kultury.

Vyšla anglickojazyčná kolektivní monografie Beyond the Revolution in Russia