Paměť a dějiny 3/2021

Hlavním tématem čísla 3/2021 revue Paměť a dějiny jsou represe, jimž byli v sovětském Gulagu vystaveni občané Československa a čeští krajané z Ruska a Ukrajiny. Takových osob bylo podle současných výzkumů na deset tisíc, konkrétní osudy však známe jen u zlomku z nich. Většina osob s vazbami na Československo byla vězněna v táborech v autonomní republice Komi na severovýchodě evropského Ruska. Značné množství jich putovalo také do táborů v Povolží. Paměť a dějiny k tomuto tématu přinášejí také unikátní, nikdy nepublikované fotografie táborů, pořízené NKVD. Další materiály se pak věnují čistkám v KSČ ve 40. a 50. letech, zapomenutému chartistovi Janu Součkovi nebo tradici 17. listopadu.

Obsah

Editorial

Čechoslováci v Gulagu

Objektivem

Studie a články

Příběh 20. století

Esej

V paměti

Zpráva

Recenze

  • Pavel Kalina: Milena BARTLOVÁ – Dějiny českých dějin umění 1945–1969
  • Hana Bortlová-Vondráková: Kateřina BŘEZINOVÁ – Latinos: jiná menšina? Američtí Hispánci mezi Kennedym a Trumpem
  • Zuzana Janíková: Pavel VANČATA – Vocelovej. Osudy velitele 311. perutě RAF Josefa Ocelky a jeho bratra, stíhacího pilota Antonína Ocelky
  • Stanislav Kokoška: Karolína STEGUROVÁ – I ženy chtěly bojovat! Československé ženy v britských armádních vojenských sborech ATS a WAAF za druhé světové války
  • Jan Zumr: Christian GOESCHEL – Sebevražda v nacistickém Německu

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XV, 2021/03 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Petr Zídek | Redakce: Jitka Šmídová, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Poštovní adresa redakce: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Jakub Jareš, Pavla Plachá, Ondrej Podolec, Matěj Spurný, Adam Šůra, Martin Tichý, Patrik Virkner, Petr Zídek | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Foto na obálce: Fedor Vojčuk, jeden z přibližně šesti tisíc uprchlíků z Podkarpatské Rusi odsouzených v letech 1939–1941 Sověty k nucené práci v Gulagu. Foto: DAZO |

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 75 Kč.