Jaromír Mrňka (ed.): Beyond the Revolution in Russia: Narratives – Concepts – Spaces. 100 Years since the Event

Mezinárodní tým mladších i zkušených badatelů z Rakouska, Běloruska, Brazílie, České republiky, Francie, Izraele, Polska, Ruska a Slovenska představuje ruskou revoluci r. 1917 v široké interdisciplinární perspektivě komparatistiky, hospodářských a politických dějin, sociální geografie a urbanismu, literatury, mediálních studií a politologie. Ruskou revoluci pojímá nejen jako událost s bezprostředními důsledky, ale zabývá se také střednědobými sociálními a ekonomickými proměnami a dlouhodobou rekonfigurací politiky a kultury.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR – Karolinum, Praha 2021, 1. vydání, brož., 314 s., ISBN 978-80-88292-95-1 (ÚSTR), ISBN 978-80-246-4858-3 (Karolinum), ISBN 978-80-88292-97-5 (ÚSTR, PDF), ISBN 978-80-246-4859-0 (Karolinum, PDF)

Knihu Beyond the Revolution in Russia: Narratives – Concepts – Spaces. 100 Years since the Event si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Karolinum.

Anglickojazyčná publikace vzešla z mezinárodní konference Za obzory revoluce v Rusku, kterou v roce 2017 pořádal Spolek studentů historie FF UK s podporou a záštitou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Institutu pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy, Filosofického ústavu Akademie věd ČR, Masarykova ústavu a archivu AV ČR a Ústavu pro studium totalitních režimů.