Stanislav Kokoška (ed.): Petiční výbor Věrni zůstaneme v dokumentech 1938–1941

Petiční výbor Věrni zůstaneme patřil k nejvýznamnějším ilegálním odbojovým skupinám, které působily v letech 2. světové války na okupovaném území. Ve své činnosti se zaměřoval nejenom na zpravodajskou činnost a vydávání ilegálního tisku, ale značnou pozornost rovněž věnoval plánům obnovy Československa v duchu principů moderního sociálního státu. Představitelé PVVZ současně působili v Ústředním vedení odboje domácího, který se stal v roce 1940 vrcholným orgánem domácí rezistence. Zásadním způsobem přispěli ke vzniku ideového programu domácího odboje, jenž byl na jaře 1941 schválen pod názvem Za svobodu. Do nové Československé republiky. Vedle dokumentů z činnosti Petičního výboru Věrni zůstaneme v letech 1938–1941 byl do edice zahrnut rovněž ilegální tisk, na jehož vydávání se tato významná odbojová skupina podílela.

Publikace je volně ke stažení zde.

ÚSTR, Praha 2021, 1. vydání, PDF., 228 s., ISBN 978-80-7516-009-6 (PDF)