Pravoslavná církev

Filtrovat v seznamu:


Výstupy k projektu

A) Monografie
 • JINDRA, Martin: Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945. ÚSTR, Praha 2015, s. 376. (ISBN 978-80-87912-26-3).
B) Studie v odborných periodikách a sbornících
 • JINDRA, Martin: Nepostradatelná úloha domácích podporovatelů operace Anthropoid. Kaplan ThDr. Vladimír Petřek a jeho známí i neznámí spolupracovníci. In: Paměť a dějiny, roč. 6, 2/2012, s. 33–47.
 • JINDRA, Martin: Kalich, srp a kladivo? Zneužití institutu národní správy na příkladu Církve československé (husitské) v komparaci s poválečným děním v České pravoslavné eparchii. In: Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 2, s. 24–38.
 • JINDRA, Martin: Spravedliví musí trpět. Dopady operace Anthropoid, zejména na moravskou část České pravoslavné eparchie. In: Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 2, s. 25–36.
 • JINDRA, Martin: Česká pravoslavná církev v letech 1942–1945. In: Securitas Imperii, 2014, roč. 25, č. 2, s. 10–39.
C) Popularizační články
 • JINDRA, Martin: Rozměr víry a vojenská operace Anthropoid (1). Český zápas, 26/2012, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Rozměr víry a vojenská operace Anthropoid (2). Český zápas, 27/2012, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Rozměr víry a vojenská operace Anthropoid (3). Český zápas, 28/2012, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Rozměr víry a vojenská operace Anthropoid (4). Český zápas, 29/2012, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Rozměr víry a vojenská operace Anthropoid (5). Český zápas, 30/2012, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Vzpomínka na otce Josefa Leixnera. Hlas pravoslaví, 2013, č. 4, s. 18–19.
 • JINDRA, Martin: Vzpomínka na sbormistra Antonína Kuchaře. Hlas pravoslaví, 2014, č. 3, s. 27–28.
 • JINDRA, Martin: Otakar R. Hoffmann. Vzpomínka na jednoho z Gorazdových žáků. Hlas pravoslaví, 2014, č. 7, s. 10–12.
 • JINDRA, Martin: Pohled na církve vzešlé z jednoho kmene trochu jinak. Český zápas, 32/2014, s. 6.
 • JINDRA, Martin: Oběti heydrichiády – Václav Ornest. Hlas pravoslaví, 2015, č. 3, s. 20–21.
C) Výstavy
 • Atentát na Heydricha. Sedmdesát příběhů Paměti národa. Post Bellum 2012 (spolupráce na portrétech pamětníků JINDRA, Martin).