Memoáry

Vladimir Bukovskij: A vítr se vrací. Příběh disidenta

Vladimir Bukovskij: A vítr se vrací. Příběh disidenta

Nejvýznamnější dílo předního sovětského disidenta žijícího v současnosti ve Velké Británii. Kniha poutavým způsobem přibližuje realitu sovětského disentu, tak odlišnou od té české například používáním „trestající psychiatrie“, nástroje, který při posledním rozsudku postihl i Bukovského a který jsme v našich podmínkách prakticky neznali.

Josef Pikl: Paměti jihočeského odbojáře

Josef Pikl: Paměti jihočeského odbojáře

Kniha je autentickým popisem anabáze účastníka II. odboje z jižních Čech soustavou nacistických koncentračních táborů. Kromě vhledu do života v terezínské Malé pevnosti se nám posléze otevírá i obraz chodu vězeňské samosprávy v Buchenwaldu a také poměrů v pověstné tajné továrně na Hitlerovy „zázračné“ rakety – pobočném táboře „Laura“.