Danica Valenová: Nic nedává, kdo nedá sám sebe. Deník 1945–1960

Deníkové zápisy Danici Valenové popisují období od konce druhé světové války do roku 1960. Jsou v něm zachyceny životní osudy rodiny, které byly dramaticky ovlivněny poválečnými událostmi, komunistickým převzetím moci v Československu. JUDr. František Valena, manžel Danici, předseda Ústředí katolických studentů a osobní tajemník ministra pošt, byl v roce 1950 zatčen a za „velezradu a špionáž“ odsouzen na 22 let žaláře. Jako politický vězeň zemřel v roce 1960.

Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2012, 1. vydání, brož., 247s., ISBN 978-80-87211-68-7

Knihu Nic nedává, kdo nedá sám sebe. Deník 1945–1960 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.