10. LEDNA


● 1913:  ⃰  Gustáv Husák

slovenský právník, československý komunistický politik a prezident

foto Archiv Poslanecké sněmovny

Do československé historie se Gustáv Husák zapsal opravdu nesmazatelně. Byl osobou jistě významnou, nezvykle inteligentní, ale také neobyčejně rozporuplnou. „Pracoval dlouhá desetiletí – už od 30. let minulého století – na tom, aby se Československo stalo součástí velké komunistické říše. Pro Husáka šlo o absolutně primární věc. A nic na tom nezměnilo ani desetileté věznění a trýznění v komunistickém žaláři,“ charakterizoval politika historik Petr Blažek na konferenci Gustáv Husák – moc politiky / politik moci v roce 2013. Mnoho obyvatel Československa po sovětské okupaci přijalo Husáka v čele strany jako záruku, že obroda země může pokračovat. „Inteligentní a vzdělaný Husák vzbuzoval u lidí naděje, které ovšem nemohly být nikdy naplněny. Kdyby si přečetli jeho texty z počátku šedesátých let, poté, kdy byl amnestován, tak v nich najdou nenávist a přesvědčení o své výjimečnosti. Nikdy by pak tolik nadějí do Husáka nevkládali. Pro kněze, filozofy, živnostníky, sedláky či agenty chodce, s nimiž Husák seděl v kriminále, neměl jiné přirovnání než lůza,“ upozornil dále Blažek. Husák utvářel celou epochu této země a ovlivňoval tudíž, zejména pak v 70. a 80. letech minulého století, i životy občanů. Bohužel, přes všechny jasné důkazy o tom, že byl mimořádně oddaným až fanatickým komunistou se vším, co k tomu patří, není odborná veřejnost v současnosti jednotná v jednoznačném odsudku jeho samotného i doby, po kterou vládl.

Související: