23. BŘEZNA

● 1923:  ⃰  Vasil Timkovič

plukovník, vězeň gulagu, veterán 2. světové války

foto ÚSTR / Adam Hradilek

Vasil Timkovič pocházel z Podkarpatské Rusi, kde se 21. března 1923 narodil. Studoval na gymnáziu v Mukačevu, kde ho také zastihla německá okupace Československa. S kamarády utekl do Sovětského svazu, kde očekával klid a bezpečí, ale za nedovolené překročení hranice skončil v gulagu Pečorlag. Dva roky pak v nelidských podmínkách stavěl nechvalně proslulou železniční trať Vorkuta-Moskva. Když v listopadu 1942 udělil Státní výbor obrany SSSR československým občanům vězněným v sovětském Gulagu amnestii, byl jedním z těch, kteří se dostali na svobodu a mohli posílit vznikající jednotky československé armády v SSSR. S nimi se účastnil bojů o Kyjev a na Dukle. Po válce se Vasil Timkovič na Podkarpatskou Rus natrvalo už nikdy nevrátil, v Československu dostudoval a sloužil v její armádě až do penze. Po roce 1989 se podílel na obnovení tradice Československé obce legionářské a vzniku její místní jednoty v Ústí nad Orlicí. Zasadil se také o vznik pomníku a Parků československých legií v Ústí nad Orlicí a České Třebové. Byl držitelem několika vyznamenání, v roce 1996 byl povýšen do hodnosti plukovníka. Zemřel ve věku 99 let dne 2. ledna 2023 a pohřben s vojenskými poctami.